تاریخ انتشار :شنبه ۷ مرداد ۹۱.::. ساعت : ۱۲:۵۸ ق.ظ

   753 بازدید

معلوم نيست که دست اندرکاران اين سازمان با چه هدفي اينگونه مسائل را در برنامه هاي کاري خود و آنهم در ديد مستقيم مردم عنوان مي کنند!

پایگاه خبری تحلیلی جوان/ در شهر اروميه براي اولين بار در سال 1346 هـ.ش تعداد پنج دستگاه اتوبوس با مالکيت خصوصي خريداري شد. پيشينه تاريخي:  نحوه فعاليت و حمل مسافر بدون مبداء و مقصد خاص و عمدتا به صورت دوراني در داخل شهر و با کرايه يک ريالي انجام مي گرفت که در آن زمان اين اتوبوس ها به   ماشين هاي يک ريالي مشهور بودند.

 اتوبوسراني اروميه در سال 1347 به عنوان يک شرکت کار خود را با 10 دستگاه اتوبوس بنز 312 از نوع موتور جلو با 25 نفر ظرفيت هر اتوبوس شروع نمود.

سهامداران شرکت افراد حقيقي بودند ولي از نظر سازماني تحت نظارت شهرداري عمل مي نمودند. در سال 1354 مقدمات تشکيل سازمان اتوبوسراني تحت نظارت مستقيم شهرداري مهيا و افراد حقيقي خلع يد گرديده و سازمان تحت نظارت هيات مديره خاص اداره گرديد و نهايتا در سال 1369 رسميت سازمان از سوي وزارت کشور اعلام و در سال 1372 اساسنامه سازمان به تصويب رسيد.

برگرفته از وب سايت رسمي سازمان اتوبوس راني اروميه وحومه

در ماده يک اساسنامه سازمانهاي اتوبوسراني کشور (که قاعدتاً اروميه نيز از آن مستثني نيست )آمده است : بمنظور حسن اداره امور اتوبوسراني شهر اروميه و مراقبت و بهره برداري صحيح از وسائل حمل مسافر(اتوبوسها و ميني بوس ها و خودروها) و توسعه و تکميل تأسيسات مربوطه (از قبيل تعميرگاه،توقف گاه و ترمينال ها و غيره) و عنداللزوم افزايش تعداد وسائل حمل و نقل مسافر بطور دسته جمعي، بترتيبي که از هر حيث متناسب با احتياجات و تأمين نيازمنديهاي عمومي شهر وحومه درآينده باشد سازماني به نام ((سازمان اتوبوسراني شهر اروميه و حومه)) که در اين اساسنامه به اختصار (سازمان) ناميده خواهد شد تشکيل      مي شود.

از سوي ديگر در بند ج ماده هفت همين اساسنامه نيز اين گونه ذکر مي شود :

ج : سازمان بايستي به موازات توسعه شهر و افزايش جمعيت و احتياجات مردم،ضمن برنامه ريزي يکساله و پنجساله، پيش بيني هاي لازم را به منظور تأمين نيازمنديهاي آتي شهراز لحاظ تعداد اتوبوس و ميني بوس با استفاده ازکليه امکانات بنمايد.

در يکي ديگر از بندهاي وظايف مدير عامل اين سازمان اين گونه ذکر مي شود  : مديرعامل ضمن نظارت در اجراي صحيح امور واحدهاي تابعه مي بايستي درجهت سياست خودکفائي با استفاده از حداقل نيروي انساني در ارائه حداکثر بهره برداري در امور فني ، خدماتي و اداري معاملاتي و تنظيم بودجه و غيره و بطورکلي صرفه و صلاح سازمان ، را مدنظر قرارداده و از هرگونه ضايعات شديداً جلوگيري نمايد .

اين بندها و آيين نامه ها را جمع بندي کرديم که به عملکرد سازمان اتوبوس راني اروميه بپردازيم گرچه در حوصله يک نوشتار نمي گنجد .

نمود کارکرد يك سازمان امروزه درسايت آن منعكس مي شود وعنوان آن نيز در سردرآن اداره مي آيد، که از اين رو ما برآن شديم تا اين موضوعات را بررسي کنيم که با هزاران تأسف سايت رسمي سازمان اتوبوس راني شهرداري اروميه را ديديم که عنوان رسمي کشوري و اصلي خود را تحريف (سازمان اتوبوس  راني اروميه و حومه ) و نوشته است” سازمان اتوبوس راني شهرداري اروميه”!

پر واضح است سازماني که به هر جهت هويت ملي خود را به اين راحتي تعويض مي کند براي خود اهداف فرا خدمتي نيز برگزيده و ترسيم نموده است!

سازمان اتوبوس  راني اروميه و حومه که به شکل غير مستقيم زير نظر شهرداري اروميه اداره مي شود در اصل رسالتي سنگين تر از عنوانها و جايگاههاي مديريتي دارد !

در ايام بلاتکليفي صدارت صندلي وزين شهرداري اروميه که به طبع آن سازمان اتوبوس راني شهرداري اروميه ! نيز به همان ميزان متأثر شده است کم کم  حومه را نيز فراموش نموده که با توجه به شرايط سنگين کنوني در مبالغ کرايه ها و اجراي قانون هدف مندي يارانه ها  سنگ تمام گذاشته است و درسايه همين تحريف ها ، عناوين بسياري را از اساسنامه اين سازمان حذف شده و بسياري از صاحب منصبان را عضو نموده اند که صداي خيلي ها در نيايد و کمبودهاي اين سازمان در سکوت خبري فرو رود.مسئولين اين سازمان که به حق سخنگوي تمام عيار و حافظ پر و پا قرص منافع رانندگان شخصي و غير شخصي آن سازمان شده اند حومه اي را کنار گذاشته اند که در اوضاع کنوني جزء نيازمندترين اقشار جامعه براي دريافت خدمات ارزان قيمت هستند .

از سوي ديگر سن بالاي ناوگان و پايين بودن مدل اتوبوسهاي سازمان اتوبوس  راني شهرداري اروميه نيز از ديگر ايرادات وارد بر اين سازمان خدمات رسان است که در شرايطي بر شهروندان اروميه اي تحميل مي شود که در ساير شهرهاي توسعه يافته تر اتوبوس هايي شيک تر و با امکانات تر از اروميه ديده مي شود ، خالي از لطف نيست که بگوييم اخيراً سازمان اتوبوس  راني شهرداري اروميه مالکان و رانندگان اتوبوسها را وادار به رنگ آميزي و لکه گيري اتوبوس ها نموده است، يعني کلک مرغابي براي شهروندان !

در اهداف اجرايي سازمان ، در سايت رسمي سازمان اتوبوس  راني شهرداري اروميه اينگونه ذکر مي شود :

– ارتقاء سرانه جابجايي مسافر بازاي هر دستگاه بيش از 1000 نفر

 – تمرکز زدائي از پايانه عطائي و ايجاد پايانه هاي خطي مکمل

  – ساماندهي سيستم ميني بوس راني

معلوم نيست که دست اندرکاران اين سازمان با چه هدفي اينگونه مسائل را در برنامه هاي کاري خود و آنهم در ديد مستقيم مردم عنوان مي کنند!  آيا مي خواهند ناکارآمدي خويش را اثبات کنند؟

تمرکز زدائي از پايانه عطائي و ايجاد پايانه هاي خطي مکمل موضوعي است که بارها و بارها از سوي مسئولان ارشد شهرستاني مورد تأکيد قرار گرفته و گاهاً نيز مصوبه شده اما دريغ از اجراي آن زيرا اينگونه متصور است که قدرت رايزني و لابي بازاريان خيابان عطايي بيش از اين حرفها است زيرا در غير اين صورت خيابان عطايي مي بايست زودتر از اينها روي آرامش را مي ديد.

هرچند تمرکز زدايي و زدودن اتوبوس ها از مسيرهاي روستايي از خيلي وقت پيش در دستور کار آقايان قرار گرفته و منشأ آن نيز دور بودن فاصله هاي روستايي و کمبود مسافر در غالب اوقات و از طرف ديگر ازدياد مسافران به علت بالارفتن هزينه هاي جابجايي در داخل شهر و تمايل به جابجايي ارزان قيمت از سوي شهروندان است که موجب شده است مسئولان سازمان اتوبوس راني شهرداري اروميه! محروميت روستاييان را از امکانات ارزان قيمت رقم بزنند و اين در حالي است که بعضاً صاحبان اتوبوسها در ايام گذشته صرف اختصاص اتوبوس به شخصشان در دفاتر اسناد رسمي نيز تعهد خطي بودن را التزام نموده اند ! که امروزه با مرور زمان و با رابطه هاي آنچناني و در نقطه کور ديد مسئولين از قلم افتاده است.

حاليه کسي حوصله نيافته که آمارهاي نداده شده سازمان اتوبوس راني شهرداري اروميه!را با ساير شهرهاي کشور مقايسه کند که در اين صورت به عظمت بدايع آقايان بيشتر پي برده خواهد شد.و بر همين اساس شايان ذکر است که آمارهاي اين سازمان از سال 88 تا کنون در سايت رسمي اين سازمان به روز نشده است .

شائبه شرکت برخي از مسئولان اين سازمان  در انتخابات آتي شوراي شهر

از سوي ديگر بدعت ناپسند جاري در اروميه که به اين سازمان هم نفوذ کرده ، اين است که بعضي از آقايان به دنبال سکوي پرتاب ارزان و راحت هستند و مناسب خدمتي را صرفأ براي خدمت به خود اشغال مي کنند و اهداف بلند مدتي بر  مي گزينند و از همين رو شايد شهروندان اروميه در انتخابات آتي شوراي شهر بايستي دقت بيشتري داشته باشند و افراد خالص و با هدف خدمتي را برگزينند نه مناسب آنها را ، زيرا اگر آقايان موفق به خدمت مي شدند همين مناسب براي آنها کافي بود!

 نقش سازمان اتوبوس راني اروميه در ايجاد ترافيک

از سوي ديگر اتوبوسهاي سازمان اتوبوس راني شهرداري اروميه در اغلب موارد خود به تنهايي عامل ترافيک هاي سنگين چه در زمان حرکت با سرعت پايين و درخيابانهاي کم عرض اروميه و چه در زمان تخليه و مسافرگيري خارج از ايستگاه هستند ، که اين موضوع شايد آزار دهنده تر از دود برخي از اين اتوبوسهاي عهد عتيق اروميه باشد .

جالب اينجاست که اگر به اين موضوع مشکلات فني اين اتوبوسها را نيز اگر اضافه کنيم که در آلودگي هواي شهر زيباي اروميه چه تأثير بسزايي دارند ، سزاوار است اين اتوبوسها تعويض و يا در حدامکان تعمير و مشکلات فني شان حل شود که واقعا آزار دهنده و در شأن شهراروميه و مردمانش نيست .

از اينها گذشته ، در مطالعه سايت اتوبوس راني تهران و حومه ، اخباري از برگزاري کلاسهاي آموزشي براي رانندگان به چشم   مي خورد که جاي خالي آن در اروميه مشهود است .

از همين رو شايسته است که مسئولان اين سازمان فارغ  از منم منم گويي هاي شخصي با کمي وسعت ديد بازتر به عملکرد خود بنگرند و تعامل و عدالت را فراموش نکنند.

  در کنار تمام اين مسائل اختلافات مديريتي و عزل و نصبهاي سليقه اي نيز در گزارشات مردمي از مسئولين اين سازمان هم به گوش مي رسد که اين موضوع نشان ازبحران مديريتي در آن سازمان است که مي خواهد با تعداد اندکي اتوبوس کلان شهر اروميه را مديريت کند .

 محمد امامیان/نشریه ارومیه

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 6663
۲ دیدگاه

  1. قره یاخا گفت:

    باسلام: گزارش وتحلیل کارشناسانه ای بود.
    همه تیترهایتان دقیقا عین واقعیت است. اما صرف نظر از اینکه تمامی مطالب میتواند بعنوان یک پیشنهاد کلی برای آسیب شناسی جزئیات ونقاط ضعف و قوت این سازمان در خور توجه قرار گیرد و قابل توجه اینکه تمامی موارد در برنامه های کاری این سازمان برای اجرایی شدن درزمان مهندس بازیان با حمایتهای شورای ترافیک استانداری بررسی و مدنظر ودربرنامه های آتی بوده لاکن دو اصل اساسی در این سازمان همواره مورد ارزیابی و تذقیق و اصلاح قرار نگرفته وتا زمانیکه چنین دیدگاه هایی به این سازمان باشد محال است سازمان به توسعه مورد انتظار دست یابد: 1- انتخاب یا انتصاب افراد سیاسی واغلب ناکارآمد در سطح مدیریت این سازمان
    2- عدم توجه مسئولین محترم استانداری بعلت ضعف کارشناسانش در امور حمل ونقل ترافیک استان و شهرداری موجب شده سازمان همواره همه ساله حتی از عهده هزینه حقوق کارکنان متبوعه اش درمانده شود ونارضایتی مداوم وعدم توان پاسخگویی مسئولین در برابر حداقل ترین رفاه وحقوق کارکنان این سازمان موجب عدم توانایی کنترل و نظارت متقن و مداوم ومنطقی در عملگرد این سازمان است. بعبارتی هرچند اجرای طرح عبور با شماره های فرد و زوج موفق بوده اما موفق فقط از دید دولت کاپیتالیستی بوده نه دولت جمهوری اسلامی که نتیجه خدماتش مستقیما باید به مردم وشهروند بازگردد. حکومت متعلق به مستضفین است بنابراین قبل از اجرای هر طرحی باید تبعات منفی ومعضلاتش باید حل و پیش بینی شود : مثلا هرگاه استانداری و فرمانداری و شهرداری توانستند بمقدار مورد نیاز وسایط نقلیه عمومی را تامین کنند و اتوبوسها دقیقا در ساعت معین از هر ایستگاهی رسیده ویا حرکت کند و آن معلم و دانش آموز شهرک نشین توانست بدون نیاز به خودرو شخصی در محل طرح ترافیک به کار و زندگیش برسد طرح ترافیک اجرات شدنی است. بحث وسیعی است با یکبار نوشتن صرفا ادای حق شهروندی بود که مدیر سایت وقت گرانش را برای همشهریانش خرج نموده و پاسخی هرچند ناپخته وکم ارزش اما ادای دین تکلیف بود.

دیدگاه خود را به ما بگویید.