تاریخ انتشار :جمعه ۱۳ مرداد ۹۱.::. ساعت : ۲:۵۰ ق.ظ

   687 بازدید

آيا بااين روال آينده اي بهتر وبازاري با رونق بيشتر قابل پيش بيني هست ؟/آيا محصولات توليد شده با  كيفيت وداراي استاندارد جهاني هستند و آيا زمينه كار جوانان فراهم شده است ؟

کاظم مصطفوی،پایگاه خبری تحلیلی جوان/ مقام معظم رهبري بنابه روال سنوات گذشته كه نشان از عمق آگاهي ومديريت داهيانه و زکاوت و درایت ايشان دارد سال91را سال توليد ملي –حمايت از كاروسرمايه ايراني ناميدند.چرايي نامگذاري اين سال به این نام از زواياي مختلف قابل بررسي وتحقيق است و قطعا مقام معظم رهبري نيازهاي جامعه وكشوررا با ديدگاهي فراحزبي و فراجناحي واز روي احساس نيازمورد رصد قرارداده اند وبه اين نتيجه رسيده اند.  مقام عظماي ولايت با آگاهي كامل از شرايط  اقتصادي جهان در تمام عرصه ها درزمان حال وپيش بيني براي وضعيت آينده .

پارامترهاي زيادي در عرصه هاي اقتصادي وتوليد وسرمايه گذاري دركشوروجود دارد كه جاي بسي كار تلاش ؛همت ومجاهدت دارد. نكته بسيار روشن اينكه كشورهاي استعمارگر غربي باتمام توان درفكر چپاول منابع فسيلي و  ثروتهاي كشورهاي  به اصطلاح  جهان سومي و در حال توسعه هستند و منافع خود را در عقب ماندگي اين كشورها مي بينند و اين يك واقعيت و استراتژي غربي هاست.

وكشوربزرگ ما نیز هم خار در چشم آنهاست .جهان غرب باتمام توان در مقابل ام الفراي اسلام ايران اسلامي ايستاده ونمي خواهد جوان ايراني به تكنولوژي نوين جهان دست يابد .برنمي تابد ايران به انرژي هسته اي صلح آميزكه يكي از نيازهاي اساسی در زمينه كشف و توليد دارو براي بيمارهاي سخت و پرهزينه است .

براي آنها قابل تحمل نيست كه دانشمندان جوان ايراني به انرژي اتمي صلح آميز جهت تامين نيازهاي پزشكي وعلمي تامين برق و حركت چرخه توليد دست يابند قدرت هاي استكباري خواهان انحصاركامل علم وتكنولوژي هسته اي براي خود هستند كما اينكه آژانس انرژي هسته اي بنگاه جاسوسي آنهاشده است .

آنها در هراسند چرا كه با دستيابي دانشمندان جوان و بسيجي ايراني به اين علم . قدرت پوشاليشان كه مايه اصلي سيطره بركشورهاي جهان سومي ودرحال توسعه است ازبين خواهدرفت واين اتفاق كه همان وعد ه خداوندمنان به بندگان صالح خويش است به واقعيت تبديل خواهدشد.

قدرتهاي جهاني به رهبري آمريكا با ترفندهاي مختلف درصدد آسيب رسانند به انقلاب؛ اقتصاد و نظام  ايران هستند با تحميل جنگ هشت ساله با محاصره اقتصادي با تحريم خريد نفت با قطع روابط اقتصادي با بلوكه كردن دارائهابا ايجادجنگ رواني با تحريك اختلافات قومي داخلي با تحريك كشورهاي همسايه ودامن زدن به مسائل بي اساس مرزي با نشان دادن چهره ايران اسلامي بعنوان يك كشور تروريسم پروروياغي در جوامع بين المللي با ايجاد تيم هاي خرابكاردر زمينه ترور دانشمندان جوان ما با تهديد ساير كشورها در زمينه مبادلات اقتصادي با ايران با جلوگيري از ورود علم و تجهزات نوين پزشكي به ايران علي رغم اين همه دشمني ومانع تراشي امروزجهان شاهد شكوفايي و بالندگي ايران اسلامي در تمام زمينه هاي علمي ؛اقتصادي ؛هوا و فضا كشف و توليد انواع داروهاي كمياب كه تا چند سال پيش فقط  توليد آنها در انحصار آمريكائيها بود؛ امروز جهان شاهد خودكفايي ايران درتوليد سانترفويژهاي راكتورهاي هسته اي جهت توليد برق هسته اي است و در زمينه پيشرفت درعلم رويان ونازايي كشورصاحب نام هستيم با ياري خداوتلاش هوا و فضا پژوهان جوان اولين ماهواره كاملا ايراني به فضا پرتاب شد و چشم دشمنان كورباد آنهم با دانش بومي ايراني جهان امروز شاهد ايراني پويا كه درتمام عرصه هاي علمي با اتكال به جوانان خود درآسمان علوم مي درخشد.

برمسئولين است كه بانصب العين قراردادن فرموده مقام معظم رهبري در سال توليد ملي وحمايت از كاروسرمايه ايراني با شناسايي چالشهاي موجود و ارائه راهكارهاي مناسب وبومي با افتخار با عمل ثابت كنيم توليد ملي مصرف ايراني .

دربخش هاي مشخص شده كشور ازجمله استانها كه هر استان در چارچوب شرايط طبيعي خود ويژه گيها و توانائي هاي شناخته شده و معيني دارد كه مسئولين آن استان با ملحوظ داشتن تمام شرايط استان متبوعه خود بايد شرايط به منصه ظهور رسانده و استعدادهاي نهفته آن استان را درجهت تحقق سال توليد ملي وحمايت از كار وسرمايه ايراني راممكن سازند.

حال وظيفه مسئولين و دست اندركاران استان آذربايجان غربي  درقبال مسئوليت سنگين و درعين واقع  بسيار خطير چيست؟

 استان ما يكي ازاستانهاي با استعداد در تمام زمينه های اقتصادي و توليد مي باشد و همه فاكتورهاي لازم درجهت رشد وترقي را دارد. اين استان با وجود كوهستاني بودن داراي آب و هواي عالی است و ازلحاظ شرايط كشاورزي جهت كاشت انواع محصولات فصلي بسيار مستعد مي باشد.

در طول سنوات گذشته اين استان با عنايت به شرايط آب وهوایي و توجه ويژه دولت  به خريد گندم و جو يكي از استانهای خودكفا در توليد اين محصول پر ارزش در سطح كشور بوده است و كشاورزان به جهت برخورداري از امكانات مناسب اقبال خوب براي كاشت گندم از خود نشان داده اند .

پس برمسئولين و متوليان امر به خصوص اداره جهادكشاورزي است كه برنامه ريزيهاي مناسبي در جهت تقويت روحيه و تشويق گندمكاران طراحي كند و تمهيداتي درجهت افزايش هرچه بيشتر در خصوص كاشت اين كالاي استراتژيك و حياتي داشته باشد.

چرا كه خودكفايي درتوليد گندم به معناي بي نيازشدن واردات  وجلوگيري ازخريدن  ساير محصولات ازكشورهاي خارجي است مناسبت دارد كه به اين نكته اشاره شود در تجارت مدرن امروز اكثر فروشندگان جهاني دركنار يك كالای اساسي كالاهاي مصرفي زيادي هرچند بي ارزش به كشورهاي خريدار برای پيدا كردن بازار مصرف و وابستگي و سود بيشترتحميل مي كنند.

حال زمان آن فرارسيده است مسئولين بركاركرد چهارماهه خود نظري كنندو بر آن قضاوت نمايند . آيا واقعا در جهت منويات مقام معظم رهبري درسال 91گامي  برداشته شده است يانه؟ چراكه در وراي توليد گندم زمينه هاي اشتغال زايي زيادي براي جوانان جويايي كار فراهم مي شود .

همچنين درمورد ساير محصولات كشاورزي از قبيل توليدات باغي مانند سيب؛انگور  زردآلو؛هلو و… و همچنين كاشت سيفجات كاملا روشن ومبرهن است اگر براي محصولات فوق بازار مناسبي وجوداشته باشد و كشاورزان در قبال كاشته هاي خود سود مناسبي برداشت كنند مطمئنا ميل و رغبت و انگيزه خوبي براي افزايش توليد در آنها ايجاد خواهد شد و با اين كارهم استان يكي از صادرات كننده گان تره بار خواهد شد و هم ارزآوري درجهت شكوفایي براي ساير صنايع بوجود خواهد آمد.

پس بنابراين برمسئولين حجت تمام است بايد با هم انديشی کارشناسان مربوطه راهكارهاي عملي و آسان درجهت فراهم نمودن زمينه هاي  اعطا تسهيلات  خوب براي توليدكنندگان محصولات كشاورزي ايجاد كنند از ايجاد پروسه بروكراسي اداري جلوگيري وعملا مشوقي براي توليد باشند.

درخصوص اداره صنعت معدن وتجارت براساس عريض وطويل بودن اين اداره همان طور که از نامش برمي ايد از ادغام دو وزارت خانه بزرگ صنایع و معادن و بازرگاني تشكيل شده است واين دو وزارتخانه جزو اصلي ترين واز ركنهای اصلي اقصاد يك كشور در زمينه صادرات و واردات هستند و سنگيني وظايف آن  تلاش و همت مضاعفي مي طلبد .

بر مسئولين و گردانندگان اين دستگاه دراستان اين وظيفه حكم مي كند كه با مدنظز قراردادن تمام جهات از جمله شرايط جغرافيايی استان به حهت هم مرزي با سه كشور خارجي كه بهترين فرصت براي صادرات محصولات و توليدات به كشورهاي همجوار و ارزآوري مناسب و ايجاد اشتغال براي جوانان است بايد مسئولين فرموده مقام عظماي ولايت را آويزه گوش خود كنند و با تمام توان در جهت توليد و انديشه شعار توليدات بيشتر صادرات بيشتر امورات را پیش ببرند.

با تشويق و ترغيب توليد كنندگان با توليد كالاهايي با  كيفيت استاندارهاي جهاني باشند در تبليغ كالا ايراني و مصرف ايراني كمرهمت ببندند و در بازارمصرف جهان امروز كيفيت مناسب و قيمت تمام شده مناسب بهترين تبليغ است .

دستگاهاي ذيربط بايد توليدكنندگان داخلي را با فنون روزجهان در تمام زمينه آگاه كنند در زمينه بسته بندي مرغوب كالاحمل ونقل كالارعايت اصول استاندارد جهاني رعايت معيارهاي جهاني مدنظر قراردادن مذاق مشتريان در توليدات خوراكي توليدات متنوع براساس سلايق و علايق مصرف كنندگان به روزكردن توليدات شناسنامه داركردن توليدات اين همه ميسرنمی شود مگر با ايجادشبكه اطلاعات مصرف جهاني كه اين امر از وظايف دستگاه صنعت معدن و تجارت مي باشد پس مسئولين سازمان صنعت ،معدن و تجارت بايد عمل كرد چهارماهه خود را در بوته آزمايش و سنجش قرار دهندکه  آيا اقداماتي درراستاي وظيفه محوله انجام گرفته است ؟؟

البته با آگاهي از اين امر كه پيشرفت و ترقي يك كشور يا يك استان با يكي دو اداره هرگز ممكن نخواهد شد بلكه يك اراده ملي و اتحاد همگي را مي طلبد نه تنها تمام ادارات يك استان بلكه همه آحاد و اقشار مردم در اين امر بايد دخيل و شركت و همت كنند.

جايي كه صحبت از توليد ملي وسرمايه ايراني است همه بايد حمايت كنند چه از سرمايه گذار و چه از توليدكننده چه از كننده كار چه از بوجود آورنده .

فكر كار از هركس با هرسليقه با هر زبان و قوم و مذهب كه موافق و در انديشه منافع ملي و سربلندي ايران عزيز باشد بايد حمايت كرد .اگر نگاهي گذرا به كشورهایي مانند مالزي –اندونزي –تايلند –بنگلادش بياندازيم مي بينبم كه به چه همت و وحدت با اتخاذ سياست توليد ملي ومصرف داخلي جزو كشورهاي درحال توسعه هستند و فاصله خود را با كشورهاي آفريقا و خاورميانه و جهان سومي زياد كرده اند .

اين كشورها  با اتكا به نيروهاي جوان ، منابع و سرمايه داخلي دربسياري از جهات به خودكفايي رسيده اند وميزان بيكار آنها نسبت به ساير كشورها كمتر شده است

مخلص كلام اين تمام مسئولين استان وهمه دست اندركاران هم بخش دولتي وهم بخش خصوصي بايد با بازنگري به عملكرد چهارماه خودبكنندوهركدام كاركرد خودرا منصفانه نقد كند اول بخش دولتي بايد اين مهم را انجام دهد آيا درراستاي اين فرموده مقام رهبري كه هدف رونق كسب وكاروبازار استان است چه گامهاي مثبتي برداشته است آيا بارفع موانع ومقررات دست پاگير زمينه را براي فعاليت سرمايه گذاروكارآفرين مهيا كرده است يا نه فقط درحد شعار كاركرده است بايد نقاط ضعف را تبديل به نقاط قوت كند ونقاط قوت قوي تر

در هرصورت بايد با برنامه اي منسجم براي هشت ماه آخر سال در تلاش باشد و از طرف ديگر بخش خصوصی نيز عملكرد خود را بررسي كنند كه  آيا تسهيلات اعطايي  بصورت كامل و صحيح جذب شده و آیا درمسير درست  توليد بهتر قرار گرفته  است؟

آيا محصولات توليد شده با  كيفيت وداراي استاندارد جهاني هستند و آيا زمينه كار جوانان فراهم شده است ؟

آيا بااين روال آينده اي بهتر وبازاري با رونق بيشتر قابل پيش بيني هست ؟ هر دو بخش دولتي وخصوصي بايد با برنامه ريزي منسجم وهدف دار وزمانبندي شده مرحله به مرحله بر فعاليت خود بيفزايند تا به آرمان بزرگ خودهمان توليد ملي ومصرف ايراني برسند.

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 6783
دیدگاه خود را به ما بگویید.