تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۰ مرداد ۹۱.::. ساعت : ۱:۱۸ ق.ظ

   4019 بازدید

مبناي مخالفت آنها با اسلام است ، چرا که اسلام ارزش انسان را در رتبه هاي والاتر جستجو مي کند نه در نژاد و زبان ، قوم و قبيله 

پایگاه خبری تحلیلی جوان/ آنچه نويسنده را وادار به انشاي اين وجيزه نمود چيزي نيست جز تعصب ملي ايراني  ارشاد و تنبه دوستان مطبوعاتي اروميه و استان عزيز .

اين مقاله در صدد محکوم کردن جناح يا گروه خاصي نمي باشد ولي نوشتار زير و تمام مدارک و اسناد تاريخي خبر از خزشي نشاندار مي دهد که به جز قوم و قبيله گرايي و خداي ناکرده تجزيه طلبي  سودي به هيچ طرف ندارد ، و راقم بعيد مي داند يک هم وطن اصيل ايراني چنين نيتي را آگاهانه دنبال نمايد و اين چيزي نيست جز خواست دشمنان .

دشمني و عداوت استکبار از اولين روزها پس از پيروزي انقلاب اسلامي مردم ايران پس از سال 57 با افروختن جنگ تحميلي بر عليه ملت مسلمان ايران آغاز شد . پس از اتمام جنگ تحميلي و با شکست دشمنان انقلاب اسلامي ، آنها به هيچ عنوان آرام ننشسته و با بهانه ها و عناوين گوناگون به شکل پيوسته  و دائمي سعي در کار شکني و توطئه عليه مردم و انقلاب کشورمان داشته اند .

ترس استکبار از همين بيداري اسلامي مردم خاورميانه بود ( که منشأ آن نيز بي شک انقلاب اسلامي سال 57 مردم ايران مي باشد )که به هر حال اتفاق افتاد و امروزه آنها در تلاش هستند تا مانع گسترش آن شوند. مبناي مخالفت آنها با اسلام است ، چرا که اسلام ارزش انسان را در رتبه هاي والاتر جستجو مي کند نه در نژاد و زبان ، قوم و قبيله و از اين رو هيچ مستکبري نمي تواند مسلمان واقعي را استعمار کند.

اسلام ديني ارزشي است که هيچ وسوسه و منبع قدرتي توان شکست دادن يک مسلمان واقعي  را ندارد و اين ، مبناي ترس آنهاست. آرزوي آرماني مسلمان شهادت است و مردم کشور مسلماني که با شهادت به اوج قله هاي انساني مي رسند ، ديگر استکبار و حيله هاي استعماري آنها را ، نخواهند پذيرفت…

آنها سالهاست ،پس از جنگ تحميلي، جنگ رواني بر مبناي ئيسمهاي مجازي ، تحريم هاي آنچناني را بر ملت ما تحميل      مي کنند تا بتوانند به نيافته هاي خود در جنگ هشت ساله نائل آيند اما ذهي خيال باطل .

مدتهاست که مسئله اي به نام پان ترکيسم را به درست يا غلط ميان مردم جامعه رواج داده اند و متاسفانه برخي گروههاي داخلي ناسيوناليسم به بهانه ها ي کزايي به آن دامن مي زنند.

زماني که به مناظره با افراد اين گروه ها مي پردازيم  تازه متوجه عمق فاجعه      مي شويم کساني که هيچ گونه آگاهي از تاريخ وخاک و کشور خود ندارند،  با هزاران تاسف امروزه گام در راه بي راهه استکبار مي نهند، راهي که عاقبتي به جزتنشهاي داخلي چيزي براي مردم هيچ کشوري به بار نمي آورد.

جالب توجه اينجاست که اين آقايان عاقبت جنگهاي داخلي کشورهاي همسايه و برادر کشي و حتي نسل کشي درآنها را نمي بينند و عبرت هم نمي گيرند.  با بررسي عميق رفتار اين انسانها چالشهاي جدي در نظرات اغلب مبلغان پان ترکيسم بروز مي کند به طوري که حتي گاهاً آنها نيز از تجزيه کشورشان هراسان مي شوند اما معلوم نيست با چه انگيزه اي دنبال اين نظريه پوچ مي دوند.

چرا که اگر قرار باشد اتفاقي بيافتد آن چيزي نيست مگر رسيدن جز به کل  زيرا هميشه جزء به کل مي رسد نه کل به جزء. کشور آذربايجان کنوني در گذشته اي  نه چندان دور جزء سرزمينهاي  لاينفک ايران اسلامي محسوب مي شده است که نوشته هاي تاريخي و نظريات جغرافيدانان اين موضوع را به صراحت تاييد و بيان مي کند و در اين مقال نيز اجمالاً بر گوشه اي ازآن اشاره       مي شود.

آذربايجان فرزندي از ايران است که در طول ايام تاريخ و حوادث، از آن جدا شده و اگر هم قرار باشد اتفاقي بيفتد اين اذربايجان است که بايد به ايران بپيوندد.

نگاهي به قرارداد ترکمانچاي، مبناي جدايي آذربايجان از ايران

عهدنامه ترکمنچاي قراردادي است که در( يک اسفند 1206 ????)     (21فوريه 1828 )پس از پايان جنگ ايران و روسيه در قفقاز جنوبي و آذربايجان، بين روسيه و ايران امضا شد. براي امضاي اين پيمان از سوي فتحعلي شاه پادشاه ايران ميرزاعبدالحسن‌خان و آصف‌الدوله و از سوي روسيه تزاري ايوان پاسکويج حضور داشتند.

طي اين قرارداد قلمروهاي باقي مانده ايران از معاهده گلستان در قفقاز شامل خانات ايروان و نخجوان به روسيه واگذار شد. ايران حق کشتي‌راني در درياي خزر را از دست داد و ملزم به پرداخت 10کرور تومان به روسيه شد. بر طبق اين قرارداد روسيه قول داد از پادشاهي وليعهد وقت عباس‌ميرزا حمايت کند.

پس از پيمان نامه گلستان دوره دوم جنگ‌هاي ايران و روسيه آغاز شد. در اين ميان جنگ گنجه مهم‌تر از همه مي‌نمود. عباس ميرزا فرمانده سپاه ايران با حرکت به سوي گنجه در اين منطقه سنگر گرفت. در اين ميان پاسکوويچ فرمانده سپاه روس نيز خود را به اين منطقه رساند. ابتدا عباس ميرزا به دليل برخي آشفتگي‌ها در سپاه خود خواست که جنگي اتفاق نيافتد اماتلاش او موثر نيافتاد و جنگ وسيعي در اين منطقه در گرفت. در پايان سپاه روس فاتح ميدان شد. عباس ميرزا سرانجام در ناحيه ترکمانچاي خواست که جلوي پاسکوويچ را بگيرد اما در آنجا نيز شکست خورد و سرانجام مجبور شد که شرايط صلح را بپذيرد. در اين ميان پاسکوويچ که خود را مغرور از فتح جنگ مي‌ديد براي سپاه ايران ضرب الاجلي تعيين کرد و گفت چنانچه تا پنج روز تکليف صلح مشخص نشود عازم تهران خواهد شد. در اين ميان شاه سرانجام تن به امضاي عهدنامه ترکمانچاي دادند.

 فرهنگ

فرهنگ مردم جمهوري آذربايجان بنا به موقعيت جغرافيايي و ميراث تاريخي متأثر از فرهنگهاي مختلف منطقه قفقاز و خاورميانه از جمله فرهنگهاي ايراني، ترکي، روسي و اسلامي است.

 واما متأسفانه امروزه فرهنگ غربي با شدت بسيار رايج مي‌گردد. بجز اکثريت آذربايجاني اقوام متفاوتي همچون ارمني‌ها، کردها و تالشي‌ها در جنوب و شرق و لزگي‌ها ويهودي هاو تات‌ها در شمال به رنگارنگي زبانها و فرهنگ رايج افزوده‌اند. نرخ باسوادي در اين کشور 98%  ذکر شده‌است. برگزاري جشن نوروز و موسيقي مقام نشانه‌هاي نزديکي و تأثير ماندگار و تاريخي به فرهنگ ايراني هستند. از لحاظ ادبيات نيز شعرايي مانند خاقاني شرواني و نظامي گنجوي از خاک جمهوري آذربايجان فعلي بر خواسته‌اند و تأثيرهاي اساسي در ادبيات فارسي داشته‌اند.

 با نگاهي منصفانه به گذشته تاريخي اين منطقه آيا شرم اور نيست که امروزه برخي ها به دنبال پان ترکيسم بروند .

کشور کنوني آذربايجان چه گلي به سر ملت خويش زده است که برخي نوظهور يافتگان غريب با تاريخ ايران زمين مي خواهند به زور و التماس نام آنها را با  خود به يدک بکشند اين در حالي است که مردمان زيادي نام ايراني بودن را براي خود آرزو دارند .

آيا شرم آور نيست که هويت ايراني خود را اينقدر ارزان   بفروشيم !

در هفته گذشته شاهد شهادت حاج واقف عبدا… اوف در زندانهاي آذربايجان بوديم و دليل اين موضوع نيز چيزي جز اسلام گرايي اين شهيد گرانقدر نبود .

جاي بسي شرمندگي است که کشوري همچون آذربايجان که عنوان دومين کشور شيعي جهان را باخود به همراه دارد شهروندان خود را در زندانها به جرم مسلماني به شهادت برساند .

امروزه کشور آذربايجان که گوشه اي جدا افتاده  از کشور ايران بوده به خاستگاه و مأمن آمريکا و اسرائيل براي مداخله در امور داخلي ايران تبديل شده ، آيا واقعاً جاي تاسف و تامل ندارد که کساني از هم ميهنان ادعاهاي اين چنيني داشته باشند ! به هر حال در ذات هر ايراني حس ايراني بودن و افتخار به ايراني بودن نهفته است ، چگونه اين آقايان خويشتن ايراني خود را ارزان مي فروشند معلوم نيست ! آيا آذربايجان چيز ديگري به جز لاابالي گري اخلاقي و طبل و سورنا دارد که به فرهنگ ايراني بتواند عرضه کند ؟

کشوري که توان دفاع از شهروندانش را نداشته و دائماً در حال رجز خواني بر همسايگان براي پشتيباني و دفاع از حق آنهاست ( آزادي قره باغ ) چه ارزاني براي پانها دارد .

زماني که به بيوگرافي اشخاص متمايل به اين گونه گروهها      مي نگريم در مي يابيم آنها واقعاً افرادي از اينجا رانده و از آنجا مانده هستند که با تفکري تهي و خالي از عقبه علمي و فکري به دنبال باز کردن خاستگاهي براي خود در جامعه هستند .

و از سوي ديگر با نگرشي بر جامعه ي اين افراد ديده مي شود که ندرتاً از خاستگاه علمي برخوردار بوده و غالباً با موسيقي و کارهاي هنري به دنبال جايگاه يابي هستند تازه رتبه علمي آنها نيز مورد ترديد است زير ا واقعاً هيچ استاد دانشگاهي نمي توان يافت که پيشينه تاريخي ايران و آذربايجان را بتواند نفي کند آيا بهتر اين است که در مقطع حساس کنوني فقط به ايراني بودن خويش افتخار کنيم !.

امروزه با هزاران تاسف بعضاً نظاره گر اين موضوع هستيم که در نهايت شرمندگي برخي گروههاي آذربايجان گرا که نهيبي نيز در نشريات محلي دارند افکار جدايي طلبانه خود را با عناوين و اعتراضات گوناگون و سکوت دستگاههاي ناظر مطبوعاتي و … به راحتي عرضه مي کنند و هيچ کسي  نيست که به آنها بفهماند امروز کشور ما مقطعي حساستر از جنگ را سپري مي کند زمان ، زمان وحدت ، انديشه و همت است نه تخريب .

 جاي بسي تعجب است که با توجه به تحرکات اخير پانهاي درون استاني که مسئولان فرهنگي و در نهايت بي درايتي و بي توجهي از کنار آنها مي گذرند و فضا را براي آنها آنچنان رها مي کنند که به راحتي سخن از آذربايجان شمالي و جنوبي به ميان     مي آورند و ورشکستگان دوران پيشه وري و افکار آنها، حتي در نشريات محلي پايکوبي مي کنند .

در اين ميان نشريات محلي که بايد حداقل ، تعصب ملي و ايراني خود را حفظ و بر آن اسرار ورزند.

  با کمال تاسف و تعجب  معلوم نيست که از کدام آبشخور برون مرزي تغذيه مي شوند که افراد فراري به شوروي آن زمان و توده اي را دوباره احيا و به خيال خود به خورد مردم مي دهند، ولي مردم فهيم آذربايجان غربي ، شرقي و بقيه بلاد، دست اين فريب خوردگان را خوانده اند و اگر لازم باشد به موقع مشت محکمي به اين ورشکستگان جوياي نام خواهند کوفت تا  درس عبرتي باشد براي ايادي استکبار و ساده لوحان و اين همه نيست مگر در سايه سکوت مسئولين و مجامع فرهنگي که اميدواريم اين مقال شروعي باشد براي مقابله با چنين افکار پوچ و تنشزا.

 گروه سیاسی نشریه ارومیه

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 6742
۱۹ دیدگاه

 1. قره یاخا گفت:

  مطلب درخور توجهی بود اما عزیز برادر بنده اشکال اساسی را از دولت ها پنجم تا دهم می بینم و اساسا مسئولین نظام !
  1- مسئولین نظام اگر تکالیف اجرای صحیح قانون اساسی را درست وبجا انجام میدادند زمیبنه شیوع توطئه ها در نطفه خفه میشد . ما در توسعه فرهنگی در تمامی ابعاد عملکرد مطلوبی نداشتیم شاید فقط در صدور انقلابش آنهم نسبت به سایر وظایف داخلی که مهم تر از هر چیزی است (بمصداق چراغی که بخانه رواست به حزب الله لبنان مکروه است! ) کمی بهتر عمل شده باشد. حقوق قومیتها اگر درقانون و موضوع ماده 15 با شرع اسلام منافات دارد آقایان عظام و مسئولین نظام تغییرش دهند خلاصه اجراییش کنند واگر مشکل ندارد که ندارد پس قصور از ماست.
  2- دولتها مسئول اجرای قوانیند اما بعلت ضعف قومیت شناسی و عدم ارائه پیشنهادات ولوایح توسعه نگر وپرداختن به روزمرگی توسط نماندگان مجلس و خصوصا متولیان فرهنگ در شورای انقلاب فرهنگی و دولت ها زمینه توطئه ها را آسانتر نموده ولباس تطهیر بر تن تفکرات ناسیونالیستی و پانیزمی پوشانده است و فی الواقع مقصر اصلی نظام است . وقتی امام ره و رهبر معظم در خصوص آذربایجانیها اینهم نظر اساسی داده اند از آن زمان بغیر از نصب بنر و شعار چه اقدامی اساسی برای تقدیر از قوم بزرگی مثل قوم ترک ها (که اگر نبودند ایران شیعه نبود و اگر نبودند دفاع مقدس در آن عظمت سرافراز نبود… )کرده اند!؟

  • فرامرز گفت:

   سلام دوست عزیز شما از نمایندگان مجلس چه انتظاری دارید – متاسفانه روح قبیله گرایی را همین اقایان در انتخابات و بعد از آن کارهای وکالتشان دنبال میکنند و شما چه بخواهید چه نخواهید باید قبول کنید که این بیماری توسط همین افراد توسعه داده شده است . تا زمانی که روح و قوانین شهروندی بر جامعه مسلط نشود این بیماری کدخدا رابیبین ده را بچاپ وجود خواهد داشت.

 2. جلال گفت:

  شما از اشرار هم بدتر هستید.
  خاک بر سرتان حداقل کاری برای فرهنگ آذربایجان نمیکنید ، پای فعالان را هم نکشید.
  وضیعت شهرستان اورمیه بگونه ایست که بدبخت مردم خواهند ماند ، نه اینکه شما خود فروختگان روزنامه نگار که مقالاتی را پول میگیرید و پست و مقام میگیرید و منتشر میکنید.
  بلکه فنا شوندگان مردمان مظلوم آذربایجان هستند که به غیر از خاک خودشان نمیتوانند در کنار دیگر قومیت ها باشند ، مخصوصا ….
  ولی شما هم همراه دیگر مسئولیین از این استان کوچ خواهید کرد ولی بیچاره مردم.
  تا میتوانید پول بگیرید و مطلب منتشر کنید ، نوش جانتان ، فقط یادتان باشد آذربایجانی یک قهرمان در هر زمان اختلاف داشته است که یک نفر در برابر هزاران هزار اشرار ایستادگی کرده. پس شماها هرچقدر باشید به یک نفر قدرتتان نمیرسد.
  تا میتوانید استان را خالی از اذری زبان کنید.

  • اولا خیلی بی ادب و بی نزاکت هستی
   ثانیا مثل اینکه افکار پان ترکیستی داری که اینطوری حرف می زنی
   ثالثا مواجب بگیر خودتو و همفکراتن که از اذربایجان و امثالهم پول کثیف صهیونیستی می گیرین که به فکرای اونا تو کشور ایران کمک کنین
   رابعا کدمو پست کدوم مقام من یه شرکتی ساده هستم مثل بقیه مردم که هر روز چماق اخراج از کار و بی کار شدن رو سرمون هست اگه این پارتی بازی هست اره من بزرگترین پارتی رو دارم؟؟؟!!!! یکم انصاف هم خوب چیزیه

 3. سجاد گفت:

  دوست عزيز با اين مطلب سر شار از نفرتت عملا نشون ميدي كه دشمن درجه ي فرهنگ و مردم آذربايجان هستي!
  مگر نوشتن چند مطلب به تركي در فهفته نامه ها فعاليت قوميت گرايانه ميباشد؟
  مگر شناساندن فرهنگ كهن آذربايجان توسط هفته نامه هاي مردمي تجزيه طلبي ميباشد؟
  مگر دفاع از زبان مادري توسط عده اي وظيفه شناس پان توركيستي ميباشد؟
  اصلا تو معنا و مفهوم پان ترك،و تجزيه طلب رو ميدوني؟
  از خدا نميترسي كه به زمين و زمان برچسب نژادپرست رو ميچسبوني؟
  تمامي مطالب سايتت بوي تعفن رو ميدن.بوي دشمني با ملت ترك آذربايجان كه سال ها است از داشتن كوچكترين حقوق قانوني خود محرومند!تو كه خود يك ترك هستي چگونه ميتواني اين گونه مطالب ضد و نقيض را در سايتت منتشر كني؟
  مطمان باش روزي پشيمون ميشي!روزي شرمنده ي همين ملتي خواهي شد كه با نيش و دندان و با كمترين امكانات ميخوان از هويتشون دفاع كنند اما تو با كمال بيغيرتي و گستاخي اونارو قوميت گرا،تجزيه طلب و …مينامي!
  البته اين گونه نوشته هاي مضحك كه مرغ بريان را هم به خنده وا ميداره هيچ تاثيري در اذهان عمومي نداره وفقط چهره ي منفور و ضد انساني افرادي هم چون تو و هم سگالانت در هفته نامه ي اروميه رو به صورت بارز و آشكار نمايان ميكنه.
  مردم ديگه از هويت ضد تركي و پان آريائيسمي شما ها آگاهند.
  درحدي نيستي كه فعالين فرهنگي آذربايجان در هفته نامه هاي مردمي رو قوميت گرا معرفي كني!
  خدا رو شكر كن فقط نام نبردي وگرنه از طريق قانون چنان پوزتون رو به زمين ميزديم كه نگو و نپرس.
  سجاد كريمي و مصعود اماميان دو چهره ي منفوررسانه اي استان!

  • به ترتیب جوابتو میدم
   من دو ست شما نیستم/دشمن فرهنگ و اذربایجان هم که نیستم هیچ در اعتلای این فرهنگ غنی تلاش هم می کنم/فرهنگ اذربایجان از جمله فرهنگهای غنی کشور و جهان هستش
   سه تا مگر گفتی جوابش یکیه اگه تو اونطوری که می گی حتما نه نمیشه گفت ولی اونجوری که مینویسن بله میشه گفت
   تاحدودی معنای پان ترکیسم رو می دونم چطور بیست سوالیه؟
   کدوم برچسب ثابت کن؟
   من از هیچ کس جز تو نشنیدم که بوی تعفن بده/مصداقی 100 تا مطلب مثال بزن که بوی تعفن میده نمیخاد همشو بگی/فعلا که شما برچسب میزنی از اول نظرت تا اخر به من
   بله پشیمون میشم ولی نه از نوشتن این مطلب بلکه از گناهان کرده ام که خدا میدونه و شیطان
   اگه تاثیری نداره این مطلب چرا این همه میری هوا
   حد ما رو شما مشخص نمی کنی مطالب و محتوای سایت مشخص می کنه پس بیخود زور نده به خودت
   محمد امامیان نه مصعود/ پس چرا با همه کسایی که می شناسمشون تو عالم رسانه دوستم و اصلا هیچ کس چیزی نگفته/
   نتیجه: منفور خودتی و ایادی پان ترکیستتون
   یا علی برادر و دوست شیطان کوچک جمهوری پان ترکیست متوهم جمهوری اذرباجان
   ایشالا ادم شی

 4. سجاد گفت:

  اي بدبخت
  اين جوابيه است دادي يا توهين نامه؟!ايشالا آدم ميشي،دوست شيطان،پانتركيست،منفور!!!
  همگي اينا نشون گر منطق پايين و درك بسيار پايينته !
  من گفتم دوست عزيز نه براي اين كه دوستم باشي و اين لفظ سخن گفتنمه!خوي انسانيم به من اجازه نميده با فرد ي كه به راحتي هويت خودشو ميفروشه دوست باشم دوست عزيز!
  گفتي براي اعتلاي فرهنگ آذربايجانه تلاش كردي!خب كو كجاست؟چرا تو بين مطالب اين سايت چيزي ديده نميشه جز مشتي اراجيف كه از زبان اين و آن بار زمين و زمان آن كرده ايد؟!
  تو نه تنها براي حفظ اين فرهنگ اصيل كاري نكرده اي بلكه در برابر تلاشگران آن هم ايستادگي ميكني و سنگ اندازي ميكني!
  اگه معني پانتركيسم رو ميدونستي مطمانا تا حالا بايد تو اون كله ات كه معلوم نيست توش چي هست بايد يه پردازشي ميكردي و ميفهميدي كه پان تركيست با فعال فرهنگي زمين تا آسمان تفاوت داره!پانتركيست چه زماني مياد تو هفته نامه ها به دفاع از فرهنگ در حال افول ترك هاي آذربايجاني بپردازه؟!اون تمام فكر و ذهنش براي جداسازي آذربايجان از ايرانه نه تلاش براي حفظ فرهنگ!كه البته اين خود خيالي خام نيست چرا كه آذربايجان و ايران دو تكه ي جدا نشدني از هم هستند تا زماني كه امثال تو و اماميان با اين گونه تفرقه اندازي ها در اون خللي وارد نكنيد!
  در كدام يك از هفته نامه ها اصلا نامي از جمهوري آذربايجان ديده ايد كه اين گونه اين دو موضوع را به هم ربط ميدهدي؟اصلا فرهنگ و زبان آذربايجان با حكومت شيطاني باكو چه ارتباطي دارند؟
  كدام برچسب؟!يا الله!فكر كنم اصلا تو اين مطلب مسخره اي كه منتشر كردي رو نخوندي نه؟!يه بار بخونيمتوجه ميشي كه اون آقاي اماميانت در ازاي نميدانم چي و با كمال گستاخي به فعالين فرهنگي در هفته نامه هايي مردمي توهين كرده و فعاليت هاي فرهنگي اونارو به تقليدي صرف از عقايد پانتركيست هاي شيطان پرست جمهوري اذربايجان نسبت داده!به اين ميگن برچسب آقاي رسانه اي!
  در پايان برام آرزوي آدم شدن كردي.ممنون ولي بدون آدم شدن سخت نيست ،آدم ماندن سخت است.ما كه هنوز نشده ايم ولي تو كه به لطف هزاران …آدم شدي اي كاش ميتوانستي آن را حفظ كني اما افسوس كه نشده است!!!

 5. سجاد گفت:

  آقاي كريمي لطفا از زير بار جواب دادن شونه خالي نكن!از نوشتت دفاع كن!البته نوشته كه چع عرض كنيم بايد بگيم توهين نامه.
  من سجاد حسين وند ديزجي هستم و فكر نكنم منو بشناسي.
  از خدا بترس و از مردم و كساني كه تو اين نوشته به اون ها تهمت قوميت گرا و تجزيه طلب زدي حلاليت بخواه.به خدا من با شما و آقاي اماميان هيچ دشمني ندارم ولي وقتي ميبينم اين گونه چوب لاچرخ فعالين فرهنگي آذربايجان ميكنيد اون حس اعتماد گذشته از ميان ميره.

  • من هر چی بود جواب دادم
   درم نرفتم و در خدمت هم هستم
   از خدا هم می ترسم
   این نوشته هم به نظرم توهین نیست /بنده با اقای دکتر طالعی که معاون دانشگاه هم هستن در ارومیه و دکترای ادبیات دارن صحبت م یکردم ایشان هم با این نکته که نشریات زرد و قومیت گرا بدون نظارت ارشاد دارن زیاد میشن و منتشر موافق بود
   منظور این مقاله هم تذکر این مطلب بود

 6. یاشیل گفت:

  کی باید به نشریات زرد شما که شده اند استاندار نامه و تخریب فرهنگ آذربایجان که برابر قانون اساسی یک اصل است تذکر بده؟
  واقعا که اصولگرایان بی عقل شماها هستید دیگه.
  یاشاسین حجت الاسلام حسنی و مرگ بر خود فروختگانی از قبیل تو و همفکرانت که دیگر مهره سوخته شده اید.

  • اخه مرد حسابی کجا استاندار نامه شده؟ اگه تو تونستی اخبار استاندار رو که مسئول استانه از دیگر اخبار استان تعدادشو اثبات کنی که زیاده حرفه تو درسته
   تو میگی یعنی یه حرفی که جلال زاده گفته و من هم خوشم اومده منتشر نکنم /چرا چون اون موقع میشه استاندار نامه /در ضمن بنده از منتقدان پروپا قرص جلال زاده و مدیران گاها نالایقش هستم/من هم مثل هر شهروند دیگری دوس دارم استانم پیشرفت کنه اما متاسفانه اقای جلال زاده با این رویه در اخرین سال دولت داره … به استان
   در ضمن اگه از پان ترکیست ها حمایت کنم اون موقع نشریاتی مثل من از نظر شما میشه فوق العاده
   درسته؟

 7. یاشیل گفت:

  سلام آقای کریمی لطفا معنا و مفهوم پان ترک را بیان کنید؟

  بدبخت اصلا پان ترک به تورک های ایران نمیچسبه / اینا زایده ی ذهن پژاک و ارمنی های تجزیه طلب کشور ارمنستان هستن.
  کلا برای شما که به نوعی دچار خودکشی فرهنگی شده اید متاسفم و فقط همین.

 8. برهان قاطع گفت:

  دوستان بحث کردن با اینجور آدمایی که خودشونو به خواب زدن بیفایده است. از قدیم گفتن کسی که خوابه رو میشه بیدارش کرد
  ولی اونی که خودشو به خواب زده رو نه!
  ما باید به راهمون که آگاهی بخشی مدنی است ادامه بدهیم کلی کار انجام نشده داریم. پس انرژیمونو صرف کارهایی که باید انجام بشه بکنیم. سیل خروشان بیداری اسلامی در جمهوری آذربایجان علفهای هرز و بی ریشه را با خودش میکنه و میبره.!!!! یاشاسین آذربایجان یاشاسین اسلام

 9. برهان قاطع گفت:

  یاشاسین تورک. یاشاسین آنا دیلیمیز. یاشاسین آذربایجان. یاشاسین بوتون تورکلر…

 10. مسلمان شیعی ایرانی گفت:

  بسم الله الرحم الرحیم: مردم خوب آذربایجان می دانند که اندیشه های پان ترکیسم وپان آذریسم ریشه دراستعمار غرب دارد.مردم خوب منطقه آذربایجان می داننداین شعارها ازآن سوی مرزها از کشورهای زیر سلطه وضداسلامی تازه استقلال یافته جمهوری آذربایجان که زمانی نه چندان دور جزو خاک ایران بوده است تبلیغ می شود واز سویی دیگراز طرف کشورترکیه که آرزوی امپراطوری عثمانی بزرگ والحاق خاک ایران را بخود میبند تقویت وپشتیبانی می شود.مردم تبریز می دانند که هیچکدام ازاستعمارگران غربی بفکر ایران نیستند ومیخواهند با افکار تجزیه طلبانه ای که از سوی عده ای غافل ومامور خود تبلیغ می شودایران را تجزیه کرده وبراحتی استعمار واشغال کنندنمونه بارز آن همین جمهوری آذربایجان است چون تا وقتی متحدباشوروی بود هیچ کشوری نمی توانست به آن حمله کند ولی با روی کارآمدن افراد ضددین تضعیف شده وبا جنگ با ارمنستان براحتی پایگاههای آمریکا واسراییل درآن ایجاد شدند البته هدف دفاع از شوروی نیست بلکه یادآوری این است که با متحد شدن شاخه های باریک هیچ کسی نمی تواند آنها را بشکندوالان بدون کمک اسراییل وآمریکا نمی توانند ادعای استقلال کنند.درکشورهای غربی وآمریکا هیچ صحبتی از این مشکلات نیست واصلا کسی اجازه ندارد با لهجه وزبان منطقه ای خاصی بطورمستقل ادعای استقلال کند .الان تمام زبانهای محلی درآن کشورها بسیار کم توجه بوده ومثلا آمریکاچند استان مکزیک بنامهای کالیفرنیا یوتا تگزاس را در جنگهای قبلی اشغال کرده ودرآمریکا دهها قوم وقبیله از تمامی کشورهای جهان وجوددارد ولی فقط زبان انگلیسی وجودداردولی درخاورمیانه بخاطر ضدیت با اسلام وذخایر فراوان آن تبلیغ می کنند هر منطقه ای مستقل شود تا قدرت نداشته باشند فکر کنیداگر هراستان ایران بخواهد مستقل شود آیا می تواند مقابل کشورهای غربی اسراییل عربی وهزاران مشکل دیگربایستند مسلمانه.درست همین وضعیتی که برسرمسئولین باکو آمده است.خلاصه با اندکی پژوهش درتاریخ ایران مردم خوب آذربایجان می دانند که اختلاف درزبان هیچگاه نمی تواند باعث جدایی استانها از یکدیگر شود والان مردم آذری زبان دربسیاری از مناطق ایران جوری با سایر زبانها زندگی میکنند که تشخیص دادن آنها غیرممکن است واگر مشکلی بروزکرده تنها براثر تبلیغات اشخاص ضداسلام وضدایران وضدمیهن می باشند که دانسته یا نادانسته فریب خورده اند. به امید داشتن ایرانی قدرتمند ویکپارچه از هر قوم وزبان ولهجه مثل آذری فارسی کردی بلوچی ترکمنی کرمانی یزدی اصفهانی عربی خراسانی

 11. علی ر پ گفت:

  در دشمنی شما با فرهنگ آذربایجان همین بس که حتی یک صفحه به زبان ترکی آذربایجان در سایت دروغنگارتان نیست!

 12. ترک اذربایجان گفت:

  نه عزیز اسلام کی گفته که همه ملت ها باید زبان یک ملت را یاد بگیرند اتفاقا اسلام گفته ما شمارو قبیله به قبیله ملت به ملت افریدیم تا همدیگر را بشناسید حالا چرا برخی ها می خواهند همه اقوام و ملل باید به رنگ یک ملت در ایند ؟؟

دیدگاه خود را به ما بگویید.