تاریخ انتشار :پنج شنبه ۸ خرداد ۹۳.::. ساعت : ۹:۳۰ ب.ظ

   397 بازدید

 قوام واستحکام زبان يک ملت در گرو اصالت واژه هاي آن و حفظ ارتباط واژه ها باريشه باستاني آن است.

جوان پرس / مصطفي نيكبخت : فرهنگ هر قوم سجل آن قوم و ابزار شناسائي آن وتشخيص وتميز آن از ساير اقوام است. فرهنگ را عناصر چندي به وجود مي آورد که ” زبان ” مهم ترين آنها ووسيله ماندگاري يک ملت است.

  تا آنجا که گفته شده تاجائي که زبان وجوددارد، ملت زنده است. زبان، که اصلي ترين وسيله ارتباط است ، حامل فرهنگ از جامعه اي به جامعه ديگر، ابزار بيان احساس وتفکر، ايجاد کننده ياتغيير دهنده نگرش ها وروان کننده اقدامات و حرکت ها درجوامع انساني است. چه بسيار گروه هاي قومي که زبان آن ها زير سايه فرهنگ جامعه مسلط ديگري قرارگرفته، به تدريج عناصر زبان آن جامعه را پذيرفته،آن رابه جاي واژه هاي اصلي خودقرارداده و در نهايت درآن جامعه ذوب شده و جزئي ازآن گرديده است.

  قوام واستحکام زبان يک ملت در گرو اصالت واژه هاي آن و حفظ ارتباط واژه ها باريشه باستاني آن است. به محض اين که عناصري اززبان بيگانه وارد زبان يک ملت شود وبراي پذيرش آن عناصر آغوشي گشوده باشد، فروپاشي وانقراض هويت آن ملت آغاز ميگردد؛ همانند ديواري که دچار شکاف و رخنه شده وزماني فرو مي ريزد و چيزي ازآن برجاي نمي ماند.

 

  ” نام ” به عنوان يکي از عناصر تشکيل دهنده زبان عمل مي کند. نام وسيله شناسائي اشياء يا موجودات زنده است. خود داراي بار معنائي، بيان کننده زيبائي يازشتي، موسيقي کلام، تعيين ارزش مورد نامگذاري شده، خط دهنده وهدايت کننده است. جداي ازنام اشخاص، باگذري درشهر به نام هايي در سردرب اماکن خدماتي، مغازه ها وبه ويژه آرايشگاه ها و خياطي هاي زنانه برمي خوريم که باارزش ها ومعيارهاي فرهنگي ناسازگارند.

  واضعان آن اسامي با پذيرش فرهنگ نامأنوس بيگانه و پوشاندن جامه بي قواره آن بر قامت زيباي فرهنگ بومي نمي دانند چه زيان هايي برپيکر هويت قومي خويش وارد مي کنند. اين در حالي است که بعضي اقوام وملل در جهت عکس حرکت مي کنند وبراي خود هويت ثانويه مي سازند. عرب ها وساکنان ترکيه خريداران بي قرار وپروپا قرص آثار باستاني ما هستند تا يک سجل کاذب براي ماندگاري خود دراداره ثبت احوال تاريخ صادر کنند.

  نام “حسنلو ” را دربخشي از ميهن مان آن چنان بها داده اند و خود را آن چنان به آن منتسب کرده اند که آدمي به شک مي افتد نکند حسنلو نام يکي از سرداران يا پادشاهان ماد وهخامنشي باشد وساکنان اطراف حسنلو از نوادگان آنها! در آذربايجان شوروي با چنگ ودندان در صدد فارسي زدائي از نظامي گنجوي هستند و به اصرار مي کوشند آن شاعر نامداررا، که سرتاسر تمام کتاب هايش به زبان فارسي نوشته شده، تُرک جلوه دهند  وفرهنگ خود را به شاخه هاي درخت تناور او بياويزند. اکنون به ديار خود برمي گرديم ونگاهي به اسامي انتخاب شده براي مكان‌هاي تجاري خود مي اندازيم.

  در اين گشت وگذار به اين اسامي برمي خوريم: ليسانا، روميسا، امتيس، پريتي، پالت، مليکا، کيانا، سامران(که اين نام اخير گرچه ظاهري کردي دارد ولي نه ” سامرند”است ونه “كامران “، يک ابداع بي معني)و…. با مشاهده اين اسامي انسان تصور مي کند به چند هزار سال پيش برگشته وافلاطون وارسطو را قدم زنان در خيابان هاي آتن مي بيند! وبگذريم از اين که حتي آن اسامي وارداتي را نيز اشتباه نوشته اند(براي مثال “پريتي ” که همان pretty انگليسي است وبايد “پرتي ” نوشته مي شد).

 

اما به جاي آن اسامي نامأنوس چه نام هايي رابايد برگزيد؟

 

زبان کردي گنجينه ارزشمند وخزانه پايان ناپذيري از نام هايي است که از نظر قدرت معنايي، زيبائي بصري، موسيقاي کلام، رواني بيان و درعين حال ايجاز وسادگي بي مانند است، به گونه اي که عناصر آن مورد توجه برادران فارس زبان وغيره نيز براي نام‌گذاري فرزندان ، اماکن تجاري و مصنوعات و محصولات توليدي قرار گرفته است.

درنگاهي به هر فرهنگنامه کردي به اين چنين نام هايي برمي خوريم، که بعضي از آن هابراي اشخاص و برخي براي اماکن تجاري وتوليدي از مناسبت تمام برخوردارند:
ئاورين(=آتشين)،‌‌‌‌‌ ئالا(=پرچم)، به‌فرين(=برف مانند)، هيوا(=اميد)، به‌ناز(=نازنين)، به‌ستين(=ساحل)، تارا(=روبند عروس)، باکور(=شمال)، باشور(=جنوب)، روبار(=رودبار)، که‌ژال(=چشم آبي)، کاني(=چشمه)، لاوان(=جوانان پسر) ري‌بين(=ره‌بين)، زيوين(=نقره‌فام)،‌‌ زه‌‌‌نوير(=بلندي خوش آب‌وهوا)، شه‌وگه‌ر(=شبگرد)، ريناس(=ره‌شناس)، تروسکه(=برق آسمان)، چه‌رمينه(=سفيد)، دلارا(=دل‌گشا)، دورگه(=جزيره)، روگه(= قبله)، رافه(=شرح وتفسير)و…

وبراي آن ها که به حرف” ژ” در اسامي علاقمندند نام هايي چون: ژين(=زندگي)، ژينو(=زندگي نو)،کيژان(=دختران)، ژيار(=تمدن)، ژوان(=ميعاد عشاق)، ژوانگه(=ميعاد گاه عشاق)، ژيرخان(=زيرزمين)، هه‌ژين(=حرکت،تکان)، روژين(=خوروش)، ميژو(=تاريخ)، په‌رژين(= پرچين)، هه ژي(= شايان، ارزشمند) و هزاران نام زيبا وبا معناي ديگر که به وفور مي توان در فرهنگنامه هاي کردي يافت.

درصورت استفاده در مراکز تجاري و عمومي بهتر است اسامي بارسم الخط کردي نوشته شوند تاموجب آشنائي خوانندگان با اين زبان گردد.موسيقي واژه پيام خودرامي رساند.

وکلام آخر: در گذري به آن چه دربالا گذشت و نگاهي به دودسته اسامي مشروح کدام يک بيشتر موجب فخر وغروراست، تبليغ فرهنگ بيگانه، يا شناخت و شناساندن و حفظ واحياي فرهنگ بومي و کمک به مانائي وماندگاري آن .

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 38258
۳ دیدگاه

 1. سلام گفت:

  بسم الله الرحمن الرحیم

  از غم دوست در این میکده فریـاد کشم دادرس نیست که در هجررخش داد کشم

  سال ها می گذرند ، حــادثـه ها می آیند انتظـــــار فـرج از نیمه ی خــرداد کشم

  چهارده خرداد سالروز عروج ملکوتی مردی بزرگ از تبار آزاد مردان و آزاد اندیشان جهان ، مردی از سلاله پاک رسول الله (ص) که درظلمات و سیاهی شب جهل و استبداد واستکبار،مشعل آزادی برافروخت و بر خودکامگی ها تاخت و عالمی دیگر بنا ساخت ، مردی که با دم مسیحائی خود، روح ایمان و آزادگی را در جوانان وطن زنده کرد و ارزش های والای انسانی را در جامعه احیا ء کرد هم او که با اندیشه الهی خود بر ملت تکیه کرد و برمردم راه و رسم زندگی الهی را به تصویر کشید به ملت اعتماد متقابل داشت و “میزان را رای ملت می دانست” ، معتقد بود ” این جا آرای ملت حکومت می کند ” ، ” حکومت اسلامی ذاتاً بر مبنای دموکراسی واقعی ، استوار است” ، تاکید داشت ” اکثریت هر چه گفتند آرایشان معتبر است و لو به خلاف، به ضرر خودشان باشد، شما (کسی ) ولی آنها نیستید که بگوئید این به ضرر شماست ما نمی خواهیم بکنیم ” ، به تعبیر فرزند و یادگارعزیز سفرکرده اش حاج احمد آقا، او را ” نیازی به وصف ما نیست که همه وجودش «انقطاع الی الله» بود و در میدان عرفان عملی و مجاهده با نفس، دنیا و جاذبه های دنیایی را پیش از آنکه بشناسیمش، به اهلش وانهاده بود…” مردی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری ” بی نام او این انقلاب در هیچ جای جهان شناخته شده نیست ” مردی که سفر به جایگاه ابدی اش را با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا آغاز کرد.
  اینک در آستانه بیست و پنجمین سالروز فراق پیر و مراد و یارمان و در ماتم غم و اندوه فقدان آن عزیز سفر کرده، دلتنگ سیمای مهربانش و مصصم تر به دفاع از افکارو آرمانهای انسانی و الهی اش هستیم
  لذا از عموم ملت آگاه، هوشیار و سرافراز ایران اسلامی بویژه جوانان فرهیخته ، غیور ومومن دعوت به عمل می آوریم تا امسال نیز همچون سالهای گذشته با حماسه‌آفرینی و حضور پر رنگ در مراسم باشکوه این دو روز بزرگ( چهارده و پانزده خرداد )، نام و یاد شهدای انقلاب و امام بزرگوارمان، را در دل‌ها و همیشه ی تاریخ زنده نگه ‌دارند و با آرمان‌های شهیدان گلگون‌کفن انقلاب و خمینی کبیر تجدید میثاق نمایند.
  علی اکبر عسکری
  رئیس ستاد مرکزی انتخاباتی دکتر حسن روحانی در استان آذربایجان غربی

  پاسخ دادن

 2. reza گفت:

  معروفی واقعا خیلی بزدلی که نظراتمو منتشر نکردی!

دیدگاه خود را به ما بگویید.