جوان پرس : روز گذشته طبق برنامه بازدید هفتگی معاون امور عمرانی استاندار از پروژه های عمرانی در سطح استان برنامه بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان مهاباد در دستور کار مدیران اجرایی بود که در لحظات اولیه سفر بدلیل شدت گرفتن عارضه دیسک گردن معاون عمرانی و شرایط بد جوی این برنامه لغو و به زمان دیگری موکول شد.

تقی کهوریان معاون امور عمرانی استاندار صبح امروز با نظر پزشکان بطور اضطراری در بیمارستان عارفیان ارومیه تحت عمل جراحی قرار گرفت.