تاریخ انتشار :دوشنبه ۷ فروردین ۹۱.::. ساعت : ۱:۰۵ ب.ظ

   935 بازدید

جذب سرمايه گذار خارجي و داخلي و حمايت از بخش خصوصي در راستاي توسعه اقتصادي استان يكي از 4 شعار محوري سكاندار آذربايجان غربي بود كه در آبانماه سال 88 به محض ورود به استان دردستور كار خود و همقطارانش قرار داد.   با اين حال هر چند موضوع جذب سرمايه گذاري مولفه اي نيست كه بتواند در كوتاه مدت جواب بدهد و معمولاً سال هاي سال زمان لازم دارد تا به نتيجه برسد؛حال خود تصور كنيد در كشوري مثل ايران عزيز ما وجود قوانين متعدد و دست پا گير و بروكراسي خشك اداري و كج سليقگي عده اي هم در كنار فشارهاي غرب و كار شكني هاي داخلي مزيد علت خواهد شد تا بتواند موضوع جذب سرمايه گذار به رغم همه تلاش هاي صورت گفته مغفول بماند و حتي افرادي كه از گذشته سرمايه گذاري كرده اند و جان و عمر خود را در طبق اخلاص براي آباداني كشور قرار داده اند در آستانه ورشكستگي قرار دارند و بخش خصوصي كشور هرروز با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم مي كند. به رغم دستورات اكيد رهبر معظم انقلاب مبني برحمايت از اين بخش و تدابير اتخاذي اصل 44 قانون اساسي هنوز دغدغه هاي معظم له عملياتي نشده و به مثابه بسياري از دستورات ايشان جامه عمل به خود نگرفته است. آذربايجان غربي اگر مسوولان استاني همت و عزم ويژه اي داشته باشند مي تواند به مركز جذب سرمايه گذاري كشور و آئينه مورد انتظار حضرت ايشان باشد ، همجواري با 3 كشور و دروازه آسيا و اروپا و وجود850 كيلومتر مرز مشترك يك امتياز ويژه اي محسوب مي شود تا بتوان با اندك تلاش مديران استاني و همراهي مسوولان كشوري شعار جذب سرمايه گذاري را به فضاي واقعي پياده كرد. با اين حال كساني هم در اين استان هستند كه از ساليان دور و نزديك با جيب مبارك آمدند و در راستاي ايجاد سرمايه گذاري و افزايش اشتغال گام  برداشته اند ولي اگر اینک به سراغ آنها بروي ُ فارغ از جنبه هاي معنوي كار ُُ پشيمان و نادم از كرده خود هستند و به اندازه اي سيستم اداري و فشارهاي جانبي بر آنها وارد شده كه حتي نمي توانند ميزان سرمايه گذاري انجام گرفته ، عمر و زمان خود را از آن برگردانند ، اما با عشق به وطن و آباداني اين آب و خاك دم فرو نمي آورند و لب به اعتراض نمي گشايند. مردان و زناني در اين استان هستند كه در توسعه اقتصادي از قهرمانان ملي و سرداران جبهه هاي جنگ كم نگذاشتند و دست در دست هم براي سربلندي ايران كوشيده اند. بيش از 95 درصد توسعه اين استان و تبيين اصل44 قانون اساسي توسط بخش خصوصي است و دولت كريمه تاكنون بدلايل واهي كمتر از 10درصد در اين منطقه سرمايه گذاري كرده است حال كه درآذربايجان غربي اصل 44 قانون اساسي به فضاي واقعي تحقق پيدا كرده مسوولان وظيفه دارند مسير تعالي و پيشرفت را هموار سازند و با كم كاري و كم توجهي و اختلاف سليقه زائد اجازهدلخوري بيش از اين را ندهند وزمينه ايجاد مشكلات بيشتررا براي مردم فراهم ننمايند. يكي از اشخاصي كه خود بومي استان نیست و از سال هاي دور بدليل شغل و فعاليتش در اين منطقه سكونت گزيده و مشغول فعاليت در عرصه پزشكي است دكتر مسعود قهرمانلو است.

وي كه در علم و كارش تخصص فراوان دارد و تبحر و مهارتش زبانزد خاص و عام است ، البته ورزشكاران و جامعه ورزشي استان نيز وي را مي شناسند‌، قهرمانلو ساليان سال است در كسوت رئيس هيات اسكي استان فعاليت مي كند و توسعه پیست اسكي خوشاكو و بالابردن راندمان كار هیات نشات گرفته از تلاش وي و البته همراهي برخي از عوامل وابسته است.

با اين حال وي در شغل خود جزو متخصصن نادري است كه درسطح آذربايجان غربي فعاليت مي كند و مراجعين وي بر اين باورند دکتر قهرمانلو جزو 10 پزشك برتر استان در اين خصوص است.

  قهرمانلو و گروهی از اطرافیانش در سال 86 تصميم مي گيرند با همراهي همديگر و بر اساس فرمايش رهبر معظم انقلاب يك شركت تعاوني با عنوان مركز تصويربرداري پزشكي كه در بخش هاي ( ام ار اي – سی تي اسكن – راديولوژي- ماموگرافي – او پي جي -تراكم استخوان و سونوگرافي ) مي باشد ايجا د نمايند.

  بعد از جوسازيها و مخالفت هاي شديد از سوي متوليان امر ودر راس آنها دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان حدود 3 سال دوندگي مي كنند و به آن در و اين در مي زنند ، دكتر قهرمانلو چون زبان صريح و تندي دارد معمولاً سخنان و مطالبش به مذاق برخي ها خوش نيامد وسعي كردند وي را ازكار منع كنند البته يك دليل عمده هم كارشكني عده اي در استان موجب شد تا اين پروسه بيش از 3 سال به طول بينجامد تا وي بتواند يك برگه مجوز فعاليت را  ۳ ساله از وزارت بهداشت بگيرد.

   بالاخره با تلاش شبانه روزي و رفت و برگشت هاي فراوان به پايتخت موفق مي شود ُ بهمن ماه سال 89 پروانه موقت مركز را اخذ نمايد و بعد از 9 ماه فعاليت ضمني در شهريور ماه سال 90 پروانه دائم صادر و قهرمانلو و مركزش مشغول ارايه خدمات به مردم استان مي شوند.

مركزي كه با قريب 50 ميليارد ريال فعاليت خود را آغاز كرد وبا حمايت چند بانك عامل در استان حدود20ميليارد ريال تسهيلات به وي داده شد و بيش از نيمي از تسهيلات مورد نظر توسط شخص قهرمانلو و شرکایش سرمايه گذاري كردند.

وي در ابتداي امر و بدو فعاليت تصميم مي گيرد در جهت حمايت از اقشار محروم و بيمه گران بدون قرار داد با بيمه هاي تامين اجتماعي و خدمات درماني اقدام به ارايه خدمات درماني بكند و البته خود از جيب مباركش تمامي هزينه عكس و ام ار آي و ساير خدمات موجود را با فرانشيز بيمه دريافت مي كند.

يعني مثلا اگر قرار مي شد مبلغ 100 هزار تومان از بابت ام ارآي از يك فرد گرفته شود وي به اندازه دريافت بيمه مبلغ حدود 60 هزار تومان را از طرف مي گرفت.

مراجعه روزانه بيماران براي مركز تصوير برداري بالغ بر 30 نفر از دو قشر بيمه خدمات درماني و اجتماعي است . 40 درصد هزينه توسط مركز به فرد تخفيف داده مي شد و ۶۰ درصد بقيه را طبق بيمه از طرف مي گرفت و البته بدون دريافت مابقي از بيمه هاي استان ، چون هيچ گونه قراردادي نبسته بود. تا اينكه فكر مي كند توان مجموعه بيش از اين نيست كه روزانه مبلغ يك ميليون تومان ضرر بدهد و تصميم مي گيرد نامه اي به اداره بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح ، اداره كل بيمه خدمات درماني استان و دفتر اسناد و پزشكي تامين اجتماعي با اين عنوان كه آماده ی ( عقد قرارداد براي بيمه شدگان آن حوزه در بخش هاي مخلتف )  مي باشد، ارسال كند.

رئيس اداره بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح با بررسي وضعيت موجود و با مطالعه موازين قانوني و بر اساس موارد موجود در آئين نامه تاسيس موسسه راديولوژي و مركزتصوير برداري پزشكي ماده 16 آن اقدام به انعقاد قرار داد مي كند ولي بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي بهانه اي غير واقع را مستدل مي نمايند و مي گويند انعقاد قرارداد خلاف قانون و مقررات است.

درشهرستان اروميه دو مركز بخش خصوصي و 2 بيمارستان فعاليت ام ارآي انجام مي دهند. خدمات درماني بالغ بر يك ميليون و 700 هزار نفر و تامين اجتماعي هم حدود 220 هزار نفربيمه شده تحت پوشش دارد.

در ماده 15 اين آئين نامه آمده است حضور مسئول فني در اوقات تعيين شده در مركز الزامي است و ماده 16 هم مي افزايد ؛ كليه متخصصين راديولوژي مي توانند مسووليت فني مركز و موسسه را عهده دار شوند و تبصره اي هم به آن اضافه مي كند كه گزارش ام ار اي و سي تي اسكن توسط متخصصين راديولوژي مجازامكانپذير بوده و حضور متخصص گزارشگر الزامي نيست. يعني مسوولين فني مراكز تصويربرداري بايستي درشيفت هاي مشخص شده با مجوز وزارت بهداشت حضور داشته باشند ولي نياز به حضور متخصص گزارشگر نيست و از هركجا رسيد اينترنت و كامپيوتر در ارتباط باشد نسبت به تائيد موارد و مورد انجام گرفته اقدام نمايد. حال در منزل شخصي اش باشد يا اينكه در استان و يا كشوري ديگر و يادر محل كارش مي تواند برگه مورد نظر را تائيد كند.

ولي شواهد و قرائن نشان مي دهد كه مديران اين دو حوزه اين را بهانه قرارمي دهند و اعلام نموده اند كه بايستي متخصص گزارشگر هم در مركز حاضر باشد و به همين دليل اقدام به انعقاد قرارداد نمي نمايند. البته مسوولان بيمه خدمات درماني اعلام كرده اند براي يك ميليون و 500 هزار نفر جمعيت يك دستگاه كافي است و نيازي به انعقاد قرار داد با مراكز ديگري نمي باشد ، حال آنكه از بيمه گذران همين حوزه ماهيانه بطور ميانگين هزار نفربه يك مركز تصويربرداري خصوصي مراجعه مي كنند و ساير مراكز جوابگوي نياز همه مردم و شهروندان نيست.

  حال مشكل كار ازكجاست و به چه دليل مسوولان اقدام به انعقاد قرار داد نمي كنند را به خودشان واگذار مي كنيم و البته در صورت صلاحديد مي توانند به استناد موارد قانوني جوابيه اي هم به دفتر نشريه  کوشا و این دل نوشته جهت تنوير افكار عمومي ارسال نمايند.

ولي اگر كج سليقگي و كم مهري و يا صلاحديد شخصي باعث اين حركت شده اين مهم جزو زيرپا گذاشتن رسالت خدمت بي منت و عادلانه به مردم و لطمه به دستور مقام معظم رهبري و دولت خدمتگذار مبني بر حمايت ازبخش خصوصي است حال آنكه اين مركز باشد يا مركزي ديگر.

  شركت تعاوني سام مسعود كه خود پيشتاز اين حركت و در راستاي حمايت وارايه خدمات به بيمه گران شده پس بيايم براي سهولت در امر و كاهش ميزان مراجعه به ساير مراكز و ساير استانها و شهرها و صرفه جويي دروقت و انرژي و همه به سام مسعود كمك كنيم و در مدت مديريت خود يك نمره مثبت ديگري در كارنامه خود به ثبت برسانيم مركزي براي بيش از 35 نفر ايجاد اشتغال نموده و يك امتياز بزرگ در حوزه درماني استان بشمار مي رود ، داراي بيشترين امكانات و تجهيزات تصويربرداري است و هر آنچه كه در دنياي علم پزشك امروزي مورد نياز است را سعي كرده مستقر نمايد‌، همه مسوولين فني موجود درمراكز داراي دكتري و تجربه كافي مي باشند ، يك مركز خصوصي كه حاضر است در راستاي خدمت به شهروندان حداقل40 درصد ازهزينه هايش را تقبل كند و چندين ماه هم اقدام به اين كاركرده است ، ضوابط و آئين نامه ها كه اجازه مي دهند ، مشكلي هم از طرف شركت تعاوني خدمات بهداشتي درماني   سروش سام مسعود نيست ، او كه خود پيشگام شده پس براي راحتي  بيمه گذاران خود هم شده و همچنين در جهت تحقق حمايت از سرمايه گذاران وتوسعه بخش اقتصادي و اشتغال استان مسايل و موارد حاشيه اي را كنار بگذاريم و جهاد اقتصادي را به معناي واقعي پياده بنماييم.

دل نوشته های عبدالسلام معروفی

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 2088
یک دیدگاه

دیدگاه خود را به ما بگویید.