تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۱.::. ساعت : ۱۰:۴۶ ق.ظ

   2689 بازدید

وضعيت نابسامان در داخل مجموعه شهرداري ، ركود در اجراي پروژه هاي عمراني روزهاي سختي را براي عدل دوست در پيش دارد

همانطور كه قول داده بودم در خصوص چگونگي بركناري شهردار اروميه گزارش مبسوطي در اختيار شما قرار دهم بر همين اساس در اين پست و پيرو درخواست برخي از دوستان به واكاوي موضوع پرداختم.

    دقيقا اواخر ارديبهشت ماه سال گذشته بود كه عليرضا عصمت پرست بعد از استيضاح ابراهيم بازيان و البته 8 ماه سرپرستي عليرضا عدل دوست توسط رهبران سياسي و فكري به عنوان 41 مين شهردار اروميه انتخاب شد و سكان هدايت ساختمان ايالت شهرداري را بر عهده گرفت.

    البته وقتي يك مراسم كاملاً صوري با حضور مقامات ارشد استاني و حتي امام جمعه اروميه هم برگزار شد  وحكم وي هنوز به تائيد وزارت كشور نرسيده بود و شورا با اختيار قانوني خود و با فشار دستان پشت پرده عصمت پرست را شهردار كرد كه بنده خدا چيزي از امورات شهري و باندبازي سياسي شورا و مديريت شهرداري نمي دانست وپيش بيني اين روزها را نمي كرد.

  با اين حال ، با اين عدم آشنايي با مسايل وارد ساختمان شهرداري شد ، از همان روزهاي اول بناي ساز مخالفت عده اي با وي و البته عدم توانايي مديريت شهري خود عصمت پرست باعث شد تا بيشترين حواشي را بدنبال داشته باشد.

  چرا عصمت پرست مدام در تيررس بود

  البته يكي از مسايلي كه باعث شد عصمت پرست مدام در تيررس مخالفين قرار گيرد اخراج كارگران والبته به اذعان خودش ساماندهي وضعيت نيروي انساني شاغل در شهرداري بود تا اينكه چندين بار تجمع و اعتراض كارگران شدت گرفته ولي اين شهردار دم فرو بر  نياورد و حتي در چند روز مانده به  عيد امسال هم در اقدامي عجيب تصميم به اخراج ده ها كارگر گرفت كه با ميانجي گري خود شورا قضيه ختم به خير شد.

 بلوا و بشور در ساختمان شهرداري

  يكي از موضوعاتي كه در طول يكسال اخير مزيد بر علت شد تا عليرضا عصمت پرست نتواند بيش از يكسال دوام بياورد و بلوا و بشوري كه در پروژه هاي عمراني شهري بوجود آمده بود ، كندي در اجراي اين پروژه ها به حدي ملموس بود كه بيشترين وقت آقاي شهردار گويا با مسايل ديگر كه به اذعان خودش پروژه هاي مشاركتي و فعاليت هاي زير بنايي بود بگذرد.

 در طول اين مدت در مصاحبه و نشست هاي مختلف خبري، اين ايرادات از شهردار گرفته شد و وي همه آنها راپاسخ داد حتي حدود 4 ماه قبل وقتي در يك گفتگوي اختصاصي با عليرضا عصمت پرست ترتيب داديم و اين دغدغه ها را برايش بازگو كرديم ، وقتي از اخراج كارگران وامكان  بركناريش هم گفتيم ؛ وي خوشبين بود ، عين جمله وي را برايتان اعلام مي كنيم ( استيضاح خوابي است كه تعبير ندارد – البته خواب آقاي شهردار تعبير شد ! ) ولي گويا آقاي شهردار يادش رفته بود كه اكثر خواب ها قابل تعبير است و يا اينكه وي را همين شورا آورده و اگر روزي به مذاقشان خوش نيايد و كاسه صبرشان لبريز شود عزلش خواهند كرد.

   قهر شورا با شهردار

 حتي در مراسم افتتاح پروژه هاي عمراني سال گذشته كه با حضور مقام عالي استان در محل انتهاي خيابان البرز هم برگزار شد از 9 نفر عضو شورا تنها 2 نفر از آنها حضور داشتند و اين چيزي جز اختلاف في ما بين شورا و شهردار را جلوه گر نمي نمود ، با اين حال اين قهر وآشتي و چندين نشست سوال و جواب در طول يكسال اخير و اخراج كارگران وكندي در پروژه ها هيچكدام نتوانست سند بارزي براي تائيد گفته هاي ما باشد كه در طول يكسال اخير بارها و به كرات به آن اشاره كرديم و از دغدغه هايمان خطاب به آقاي شهردار گفتيم ، با اين حال در كمتر از يكسال ،زماني كه عليرضا عصمت پرست مي توانست تولد يكسالگي اش را در ساختمان شهرداري جشن بگيرد با هديه بركناري شورا روبرو  مي شود و مجبور به ترك مراسم جشن تولدش است.

   عصمت پرست چگونه شهردار شد

   ( عصمت پرست ) نامي گمنام در عرصه مديريت اجرايي استان بود، وي قبل از آنكه به ساختمان شهرداري برود مشاوراستاندار آذربايجان غربي بود و قبل از آن هم از مشهد آمده بود ،هر چند بومي استان بود و سال ها در كسوت مدير صنعتي دراستان مشغول بكار بود ، اما حتي خودش هم فكرش را هم نمي كرد يك روز بتواند بر سكان مديريت شهري مثل اروميه تكيه بزند.

   شهرداري که کاملا با فشارهاي سياسي و دستان پشت پرده ، وي را بر ساختمان ايالت تحميل کرد و در اين مدت بيشترين حواشي را به همراه داشت و بارها مورد بازخواست افکار عمومي و شورا براي موضوع ( اخراج کارگران و کندي در اجراي پروژه هاي عمران شهري ) قرار گرفت.   مي گفتند مهره اي که توسط مديران در سايه و ارشد استاني براي پست هاي مختلف به استان برگردانده و نهايت امر41 مين شهردار اروميه شد.  در همان جلسه بود که بنده  خدا ( عصمت پرست ) توسط امام جمعه اروميه باطل شد و ( عصمت دوست ) نام گرفت ولي نامي که از آن تاريخ ببعد تغيير نيافت و همان عصمت پرست باقي ماند ُ گويا آقاي شهردار استفساريه گرفته بودند….

    مومن و ساده ، نا آشنا به امورشهري و سياست

  البته شكي در توانايي وي در ساير مسندها و مناصب توليدي و صنعتي نيست ولي كاركردن در حوزه شهري هم يك تخصص جداگانه مي خواهد ، بايد به امورات شهري آشنا باشي و مسير فعاليت را خوب انتخاب كني ؛ هر چند عصمت پرست از لحاظ اخلاقي متعهد و مومن است ولي تعهد وي با تخصص شهري همخواني نداشته و همين امر باعث شد تا دركمتراز يكسال بر سكان هدايت شهرداري اروميه باقي بماند و با همان 9 راي كه آمده بود، حكم بركناريش را بگيرد.

   دوشنبه اي تلخ براي عصت پرست

 به هر حال دوشنبه هفته گذشته همه 9 عضو شوراي شهر اروميه گرد هم آمده بودند تا بلكه تكليف شهردار اروميه را مشخص كنند تا حوالي ساعت 9 عصر جلسه شروع مي شود و بيش از 2 ساعت به طول مي انجامد بالاخره به نتيجه نمي رسند و عليرضا عصمت پرست از مديريت شهر اروميه بر كنار مي شود و دوشنبه اي تلخ در ورقهاي زندگيش رقم مي خورد.

    چرا امضاي صورتجلسه 3 روز طول كشيد

  البته تا امضاي صورتجلسه 3 روز طول مي كشد و به رغم اطلاع رساني توسط چند رسانه مجازي نهايت امرصورتجلسه امضاشده توسط اعضاي شوراي شهر اروميه ظهر پنج شنبه برروي سايت شورا و شهرداري قرارمي گيرد و حال چرا 3 روز صورتجلسه امضاء نشده بود قرائن چيز ديگري نشان مي دهد.

    گويا آخرين فردي  از مجموعه شوراي شهر كه  مي بايست برگه بركناري را امضا  كند خواب جانشيني شهردار شدن اروميه در سر مي پروراند و سفر خارج از استان را بهانه مي كند و راهي دياري ديگر شده و به زعم آنكه اعضاي شورا وي را به عنوان ( 42 مين شهردار اروميه ) انتخاب مي كنند تا پنج شنبه بهانه مي گيرد و نهايت با ميانجي گري عده اي برگه را امضا مي كند ،  البته آخر سر با رودست خوردن از سوي رئيس شوراي شهر  مواجه مي شو و صورتجلسه ايي كه دوشنبه شب به اتمام رسيد بود 3 روز طول مي كشد  تا 9 امضا بخورد يعني مردم بازهم بايد چوب مصلحت و منفعت طلبي عده اي را بخورند .

  بهترين گزينه در حال حاضر  ( عدل دوست )

     بهر حال 41 مين شهردار هم ساختمان شهرداري اروميه را ترك مي كند و حال آنكه حدود يكسال به عمر شوراي دور سوم زمان باقي مانده شورا چاره اي جز استفاده از نيروي داخلي خود شهرداري ندارد و مجبوراست مهندس عدل دوست كه 8 ماه نيز به عنوان سرپرست شهرداري فعاليت مي كرد بارديگر بر سكان هدايت اين كشتي پرتلاطم را بنشاند.

  اروميه ي نابسامان

    وضعيت نابسامان در داخل مجموعه شهرداري ، ركود در اجراي پروژه هاي عمراني روزهاي سختي را براي عدل دوست در پيش دارد و يا هر كس ديگري كه بخواهد بر اريكه شهرداري اروميه تكيه بزند بايد در راستاي حل معضلات موجود قدم بردارد.مشكلاتي از قبيل اتمام پروژه هاي نيمه تمام از جمله پروژه پل قويون بالغ بر 72 ميليارد تومان هزينه ،Brt ،پارك هاي در حال احداث ، فرهنگسراي قرآن و عترت ، پل سه چشمه ، تكميل رينگ كمربندي اروميه‌، طرح هاي روان سازي ترافيك ، همه و همه و از همه مهمتر ساماندهي نيروي انساني و حل معضل از اخراج كارگران و نواحي هاي وابسته به شهرداري و بسياري از موارد ديگر مشكلاتي هستند كه عدل دوست يا هر كس كه هدايت اين كاروان را بر عهده بگيرد بايد در جهت حل و مرتفع كردن آنها گام بردارد.

  اروميه مشكلات زيادي در حوزه عمراني و سياسي شهري وارد يك مدير توانمند و قوي شهري و اعتبارات خوب و همگرايي عمومي و نخبگان و رهبران سياسي و فكري لازم دارد تا بتواند در رديف شهرهاي توسعه يافته قرار گيرد.

کوشا/معروفی

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 4045
۷ دیدگاه

 1. همکاران ترافیک گفت:

  فراموش نکنید عصمت پرست حتی یک پرونده مدیریتی موفق و بدون آبروریزی ندارد ای کاش شورای محترم از بهترین و باسوادترین معاونت شهرداری دکتر آبادیه استفاده میکرد تا بالاخره یک شهردار دلسوز و حامی همکاران شهرداری در مسند خود بنشیند و با روحیه متین و با سواد دکتر امورات شهر و شورا فصل طلایی را آغاز میکرد

 2. پایانه گفت:

  جانا از دل ما سخن گفتی بر هیچکدام یک از همکاران شهرداری پوشیده نیست که چه زحماتی دکتر برای پرسنل کشید زمانیکه عصمت پرست اضافه کاریهای پرسنلشهرداری را صفر کرد تنها آبادیه بدون اینکه نگران از دست دادن شغلش باشد تمام سعی خود را برای برگشت به حالت اول اضافه کاریها انجام داد هر چند عصمت پرست او را محصور کرد تا نظرات سازنده اش به گوش شورا نرسد ولیکن الان برای همه مشخص شده که اگر آبادیه شهردار بود وضعیت مدیریت شهری بسیار بهتر و هدف دارتر بود از شورای محترم استدعا میکنیم در فرصت باقی آبادیه را بعنوان شهردار انتخاب کند و نتیجه مثبت آنرا خواهند دید.

 3. محرمانه گفت:

  جب تحلیلی معاون های عصمت پرست همه شان دکتر از جمله اقای ابادیه – مثل خود اقای عصمت پرست که به عنوان مدیر دفتر کارافرینی از مشهدبه ارومیه اعزام شده بودند و بعدا دکتر عصمتپرست شدندوبامدیریت کارخانجات مشهد الان مانده اقای ابادیه که برادر زنشان هست بشود شهردار رزومه اون را همه میدانند از کارشناس کامپیوتر ارس کولا گرفته تا امده در شرکت ورشکسته اذفر شده کاشناس امور اداری و بعدش با اونها رفت خط قاچاق …… و از خارج سر در اورد و بعدش از شهرک نشینی رفت دانشکده نشین شد و رنو مدل پائینش را داد به پدر خانمش و خودش سانتافاسوار شد و از داماد سرخونه گی خلاص و کلی بلا و مصیب که خدا زد و عصمت پرست شد شهردار تمام فک و فامیلش رو اورد شهرداری و بقیه قضایا ……. یادش به خیر وقتی با خانمش در باغ های اطراف جاده سنتو اونقدر با کارخانه دار مشروب خورده بودند که نیمهش ب با اورژانس اورده بودنشنان بیمارستان و بعد ابدارچی بد بخت رو هم که دیده بود بیرون کردند ….. دکتر کردان ارومیه می شند ایشان به خاطر سوئد نشینی خواهرش ایشان هم از اونجا دکتر گرفتند اما دکتر سگ بازی

 4. مدبر گفت:

  هدف شورا سواد یا کارایی دکتر نیست آنها دنبال فردی برای تبلیغات سال بعد هستند ولی ای کاش با دکتر جدی صحبت میکردند تا ببینند مدیر یعنی چی

دیدگاه خود را به ما بگویید مدبر