فوری: اعتصاب غرفه داران ترمینال ارومیه مقابل شورای شهر

فروردین ۱ام, ۱۳۸۹
به گزارش عصر اميد ، امروز از اوایل صبح  غرفه داران ترمینال شهرستان ارومیه در اعتراض به قیمت های كارشناسی شده مدیریت ترمینال بابت اجاره بهای پرداختی از سوی بخش خصوصی... ادامه