حافظی 12 محمودی 20 / گزارش تصویری

تیر ۸ام, ۱۳۹۱
انتخابات نفس گیری بین دو همکار صورت گرفت ... ادامه

رسانه‌هاي مجازي؛ فرصت‌ها و تهديدها

خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۱
با تأمل در آنچه گذشت روشن مي‌شود هنوز دولت برنامه روشني براي توليد محتوا در عالم رسانه هاي استان آذربايجان غربي براي تغذيه مطبوعات جهت ارائه به افکار عمومي و... ادامه