آقای استاندار خيري از برنامه هاي ( مسوولان آذربایجان غربی) نصيب جوانان نشده !

مهر ۱ام, ۱۳۹۱
مشكلات بازگشايي فصل تحصيل دردي بي درمان/تشكل هاي مردم نهاد نيازمند حمايت مسوولان دولتي ... ادامه