«آه» دامنگیر 100 میلیون‌ها، تنورهای داغ منتظر صورت نمایندگان

تیر ۱۳ام, ۱۳۹۱
تنورهای آتش بار نیز منتظرند تا صورت برگشتگان و توبه کنندگان را برای دقایقی در دهانه خود مشاهده کنند. که چگونه از ترس آه کودکان مستضعف و خانواده‌های ندار به خود... ادامه