اختصاصی/برکناری اصغری شایعه یا واقعیت!

مرداد ۵ام, ۱۳۹۱
در انتخابات مجلس نهم جواد جهانگیرزاده با انتقادات و خط و نشان کشیدن‌های شدید خود در سخنرانی‌های انتخاباتی در بین مردم وعده داده بود که اگر به من رای دهید هرگز... ادامه