آیا پورشه سوار شدن جرم است؟

تیر ۳۱ام, ۱۳۹۱
 برای ترویج تجملگرایی و نهادینه کردن فرهنگ سرمایه‌داری از آن استفاده کند در واقع مقابل نظام ایستاده و فریاد می‌زند قوانین اقتصادی شما کشک است!  ... ادامه