چراباید همه راهها به استاندار ختم شود؟!

خرداد ۱ام, ۱۳۹۱
 برخورد محترمانه جلال زاده و شيوه پاسخگويي به جد براي مردم قابل ارزش بود ... ادامه

ابراهیم فتح الهی در رقابت با حریفان خود اول شد

خرداد ۱ام, ۱۳۹۱
برای آقای ابراهیم فتح الهی آرزوی موفقیت می کنیم / هیچ کدام ، رقابت را برای همه سخت کرد ... ادامه