اختصاصی/با گذشت بیش از 4 ماه،ضرورتهای کار توليد ملي ؛حمايت از سرمايه ايراني به کجا رسیده است؟

مرداد ۱۳ام, ۱۳۹۱
آيا بااين روال آينده اي بهتر وبازاري با رونق بيشتر قابل پيش بيني هست ؟/آيا محصولات توليد شده با  كيفيت وداراي استاندارد جهاني هستند و آيا زمينه كار جوانان فراهم شده... ادامه