اختصاصی/دولتیها مواظب آینده گندم در ایران باشند/احتمال بحران در تامین نان مردم

تیر ۲۶ام, ۱۳۹۱
ازآنجائيكه نيمي ازكاشت گندم در كشور ما ديمي است كمبودآب و باران  سبب شده كه كشاورزان رغبت زيادي به كاشت اين محصول نشان ندهند وبه سمت كاشت ساير محصولات از جمله سيفجات... ادامه