از عاشورا تا یوروویژن/امروز اعتراض مردم تبریز به دولت باکو

اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۱
خوش رقصی رژیم لاییک آذربایجان برای آن است که اتحادیه اروپایی آنها را به عضویت بپذیرد، اما ابله کسی است که از تاریخ درس نگیرد ... ادامه