تغییر مبدأ تاريخ ایران از هجري شمسي به شاهنشاهي

شهریور ۵ام, ۱۳۹۱
محمدرضا پهلوي که مي‏دانست اتکاي اصلي مخالفانِ رژيم، اسلام است، درصدد برآمده بود تا ريشه‏هاي اين مکتب را خشک کند. به همين جهت در شهريور سال 1354 ش در مراسم افتتاح مجلس... ادامه