نحوه‌ثبت‌نام‌آزمون‌استخدامی‌تامین‌اجتماعی!؟

خرداد ۳ام, ۱۳۹۱
تامین اجتماعی به منظور تکمیل نیروهای مورد نیاز در بخش های بیمه ای و درمانی برای استخدام پیمانی ۵۷۷۷ نفر در صندوق تأمین‌اجتماعی، تاریخ و نحوه ثبت‌نام و زمان... ادامه