درباره دربار و سینما

خرداد ۳ام, ۱۳۹۱
نخستین قاتل روسای جمهور آمریكا جان ویلكیز بوث نخستین كسی بود كه یك رئیس جمهور آمریكایی را می كشت. بوث بازیگر نابغه زمانه خودش بود كه در حینی كه آبراهام لینكن تئاتر... ادامه