میان من ومردم فرق نگذارید

خرداد ۱۳ام, ۱۳۹۱
"مردم باید بر همه امور ناظر باشند اگر من هم پایم را کج گذاشتم ملت بگوید" ... ادامه