به بهانه انتخاب شهردار جدید ارومیه؛ بلدیه این شهر ، بلدچی می خواهد !

مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۱
باید اذعان داشت که کارنامه این طیف از سیاسیون استان که ترکیبی از نیروهای چپ سنتی و تکنوکرات ها را شامل می شدند، در حوزه های عمرانی ، شهر سازی و خدمات شهری کارنامه... ادامه