عروسك‌هاي پوشالي در شهر;سن مصرف لوازم آرايش در ميان دختران كاهش يافته است!

مرداد ۲۳ام, ۱۳۹۱
در اين ميان آنچه كه باعث نگراني در زمينه استفاده از لوازم آرايشي شده، كاهش سن مصرف اين وسايل است. به گونه‌اي كه به گفته استيفا محقق و آسيب‌شناس استفاده از لوازم... ادامه