اختصاصی/وای به عقل ومنطق اقتصادی مسولین امر!!!

مهر ۱۵ام, ۱۳۹۱
امروز با تاسف کامل میتوان گفت که دولت بعداز سی سال هنوز نتوانسته وابستگی نهاده های تولید خود را در کشاورزی ودام وطیور مواد اولیه صنایع قطع کند ... ادامه