اکبری : آمده ام تا صنایع استان جان تازه به خود بگیرد

مرداد ۸ام, ۱۳۹۱
در بخش صنعت، اولویت در زمینه اتمام طرح های نیمه تمام و تثبیت فعالیت های در حال انجام و ارتقای توان  بخش خصوصی و ایجاد تعامل صنعت و دانشگاه می باشد  ... ادامه