با حضور استاندار آذربایجان غربی بهره برداری از سد ورگیل سردشت آغاز شد

شهریور ۴ام, ۱۳۹۱
با بهره برداری از این سد بیش از 700 هکتار از اراضی دیم این شهرستان سردشت به آبی تبدیل می شود ... ادامه