بدسليقگي مسئولان استاني در نحوه برگزاري یک نمايشگاه

خرداد ۱ام, ۱۳۹۱
خبري از استاندار نبود/هدف از نمايشگاه كماكان برايمان نامشخص است ... ادامه