برخورد نامناسب دادگاه روحانیت برای دستگیری طلبه سیرجانی

تیر ۱۹ام, ۱۳۹۱
طلبه عدالتخواه سیرجانی وهمراهان ایشان با مقاومت خویش 24 ساعته از بند دادگاه ویژه روحانیت آزاد شدند. ... ادامه