بزرگان فوتبال استان:مشکل مالی نداریم/نیازمند مدیریت صحیح هستیم

اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۱
در طول چهار سال گذشته نزدیک به 500 میلیون تومان از طرق مختلف  به هیئت کمک شده است  ... ادامه