مشروح تجمع امروز مردم تبریز در مقابل کنسولگری باکو

اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۱
در جمهوری آذربایجان شاهد اقدامات ضد حقوق بشر و ضد انسانی هستیم ... ادامه