آیت الله قره باغی ارومیه

به بهانه چهلم استاد،درسهایی که از آیت الله یاد گرفتم

اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۱
موقع برگشتن به خانه مثل اینکه در من تحولی رخ داده بود خود را به خدا نزدیک‌تر می‌دیدم ... ادامه