مسوولان آدرس200 هزار تن گندم تولیدی را به مردم اعلام کنند !

شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۱
 به راستي دستگاه هاي نظارتي و کنترلي چه کار مي کنند و کجا مشغولند و يا اينکه کسي از متوليان امر آدرس 200 هزار تن گندم استان را به افکار عمومي اعلام کنند؟! ... ادامه