آیا چشم آذربایجان به دیدار احمدی نژاد روشن خواهد شد؟!

شهریور ۲ام, ۱۳۹۱
به نظر شما این زلزله از چشم محمود احمدی نژاد به دور مانده که به عربستان دو روز زودتر سفر کرد؟! ... ادامه