بوی چغندرهای گندیده هوای میاندوآب را تغییر داد

خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۱
در شرایط فعلی امکان فروش چغندرقند به این کارخانه وجود ندارد ... ادامه