بي تدبيري مسئولان آذربايجان غربي دليل پركشيدن مرغ از سفره مردم

مرداد ۲ام, ۱۳۹۱
  با نگاهي به دستورات كار اين كميسيون بازار  آذربايجان غربي و روند پيش رو به اين نتيجه مي رسيم مسئول مستقيم اين اوضاع نابسامان خود متوليان و صاحب منصباني هستند كه... ادامه