اول رابطه جنسی بعد تفاهم!!

خرداد ۱۰ام, ۱۳۹۱
برای آمریکایی ها، روابط جنسی حرف اول را در یک زندگی خوب و موفق می زند تا عوامل معنوی و روحی دیگر. به نقل از روزنامه دیلی میل؛ بررسی های جدید نشان می دهد بیشتر از نصف... ادامه