عکس::پرندگان در قاب تصویر

اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۱
این تصاویر انسان را به یاد بزرگی خدا می اندازد!... ادامه