کناره گیری سرمایه گذار بزرگترین پروژه تله کابین دنیا در ارومیه

اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۱
این راه جذب سرمایه گذاران نیست ... ادامه