جاسوسی کردستان عراق برای اسرائیل

فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۱
بررسي روند تاريخي روابط صهيونيسم و اقليت کرد عراق را بايد در نقش استعمار در برجسته کردن اين دو نحله قومي و نحوه تعامل استعمار با آن دانست، استعمار پير و بويژه انگليس... ادامه