جایگاه خبرنگار صرفا با 17 مرداد گره نخورده

مرداد ۱۶ام, ۱۳۹۱
  خبرنگار ، سنگ صبور مردم است ، مردمي كه صداي خود را با قلم يك خبرنگار به اوج مي رسانند و خود در كناري ناشناس، منتظر پاسخ مي مانند و اين خبرنگار است كه بي حرمتي ها و... ادامه