جنگ پارازيتي / ادعاي ارتباط ميان امواج پارازيت و سلامت انسان

شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۱
مدت زمان استفاده از دستگاه‌های مختل‌کننده امواج ماهواره محدود بوده و از پوشش سراسری نیز برخوردار نیست ... ادامه