ارومیه شهرساز می خواهد نه شهردار!!

تیر ۲۵ام, ۱۳۹۱
پس از انتخاب  بازيان به سمت شهردار اروميه و فعاليت جهشي ايشان از يک سو و عدم توان تحمل رشد سياسي و اجتماعي بازيان به واسطه اقدامات وسيع ايشان از ناحيه هم قطاران سابق... ادامه

عکس::آقای جهانگیرزاده التماس دعا!

خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۱
لزوم توجه بیشتر جهانگیرزاده به استان آذربایجان غربی ... ادامه