در مصاحبه با جوان مطرح شد : اعتراض شدید نمایندگان استان به قیمت گذاری دولت

اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۱
این قیمت یعنی کشاورز کشت نکن ، این قیمت یعنی فلج کردن کشاورز،الان از خودکفایی این محصول استراتژیک خارج شده ایم ... ادامه