قاضی پور : تجمعی در کار نیست، ملاک ما قانون است

خرداد ۱ام, ۱۳۹۱
قانون سرلوحه باشد همه چیز حل خواهد شد ... ادامه