حضرت پور جلوی رویدادی به نام بحران را بگیرد!

خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۱
لزوم فعالیت گسترده آقای شهردار برای جلوگیری از فاجعه ای دیگر در شهر ... ادامه