شهردار جدید ارومیه باید رکوردها را بشکند!

خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۱
خدا کند مدت ماندن شهردار جدید تا آخر عمر شورا برسد ... ادامه

حضرت پور جلوی رویدادی به نام بحران را بگیرد!

خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۱
لزوم فعالیت گسترده آقای شهردار برای جلوگیری از فاجعه ای دیگر در شهر ... ادامه