حکایت::كار بايد براي خدا باشد!

اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۱
نكته: جعفربن يونس، مشهور به «شبلي» از عارفان نامي و پر آوازه قرن سوم و چهارم هجري است. وي استاد بسياري از عارفان پس از خود بود. در شهري كه شبلي مي زيست، موافقان و... ادامه