خبرنگار افتخاری

خرداد ۲۰ام, ۱۳۹۱
سايت جوان پرس برای گسترش حوزه های خبری هر نشریه ای نیاز به تکمیل کادر فنی خود دارد و  برای استفاده بهتر از پتانسیل های موجود در جامعه از کسانی که ساکن شهر ارومیه بوده... ادامه