خبرنگار نان ندارد

مرداد ۱۶ام, ۱۳۹۱
گرچه بین خبرنگاران نیز افرادی هستند که از خبرنگاری هیچ نمی دانند و فقط یک نفوذی به شمار می آیند که هر از گاهی نیز با کارهای شان چوب حراج بر آبروی حرفه خبرنگاری می... ادامه