عکس::نوجوانان در جبهه

اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۱
واقعا این عکسها یاد جنگ را زنده می کند./یاد باد آن روزگاران  یاد باد ... ادامه